Ημερομηνία18-11-2006
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ για την ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ την ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/1997 ΜΕΧΡΙ και τον Νοέμβριο του 2001

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΌ 1/1/97 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
1ον -  ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ          
  Ν.Δ. 2448/96 ΑΠΌ 1/1/1997 Ν.Δ.2512 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΌ 7/1997 ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ % ΑΥΞΗΣΗ
ΑΓΑΜΟΙ 35.000 47.000 12.000 34,28
ΕΓΓΑΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 55.000 71.000 16.000 29,09
ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 75.000 95.000 20.000 26,66
                             
2ον - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ     ΠΑΡΟΧΗ    ΑΠΌ  1/1/1997                                                                                                                                          
    ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΓΓΑΜΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ   12.000 12.000
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ   6.000 18.000
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ   2 Χ 6.000 + 12.000 24.000
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ     2 Χ6.000 1 Χ 12.000 +12.000 36.000
       "    ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ   2Χ6.000 1Χ12.000 1Χ16.000 +12.000 52.000
       "  ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΑ   Για κάθε επιπλέον παιδί + 25.000        
 
3ον -ΕΙΔΙΚΗΣ    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                
ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΌ 1/1/1997 ΑΠΌ 1/1/1998 ΑΥΞΗΣΗ      %  
55.000 125.000 70.000 127,27
ΛΟΙΠΟΙ ΑΞ/ΚΟΙ ΚΑΙ ΠΥΡ/ΜΟΙ 55.000 65.000 10.000 18,18
ΑΡΧ/ΣΤΕΣ /ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 35.000 45.000 10.000 28,57
4ον    -     ΘΕΣΗΣ   ΥΨΗΛΗΣ Ή ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ                          
                            ΑΠΌ 1/1/97      ΑΠΌ 1/1/1998            ΑΠΌ  1/7/2000       ΑΥΞΗΣΗ    ΕΠΙ   %                            
ΑΡΧΗΓΟΣ 60.000 200.000 200.000 140.000 233,33  
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 35.000 110.000 110.000 75.000 214,28
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 25.000 70.000 70.000 45.000 180
ΠΥΡΑΡΧΟΣ 10.000 50.000 50.000 40.000 400
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ 10.000 20.000 10.000 100
ΠΥΡΑΓΟΣ ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ ΑΝΘ/ΓΟΣ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ 5.000 15.000 10.000 200
ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ ΑΡΧ/ΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ 4.000 12.000 8.000 200
                                 
5ον  -   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                        
  ΑΠΌ 1/1/00  1/7/2000 ΑΥΞΗΣΗ       %  
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩ 25.000 50.000 25.000 100
ΠΥΡΑΡΧΟΙ 20.000 30.000 10.000 50
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΙ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΙ 15.000 30.000 15.000 100
ΠΥΡΑΓΟΙ ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ ΑΝΘ/ΓΟΙ 10.000 20.000 10.000 100
ΑΡΧ/ΣΤΕΣ ΠΥΡΟΝΟΜΟΙ 5.000 10.000 5.000 100
                           
6ον  -  ΕΞΟΔΑ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΡΧΗΓΟΥ                                      
ΑΠΌ 1/1/1997 ΑΠΌ 1/1/98 ΑΥΞΗΣΗ       %  
30.000 60.000 30.000 100
   
7ον -  ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  ( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Μ.Α.Κ. )              
                                                 ΑΠΌ 1/1/97              ΑΠΌ 1/1/99                                
Είναι ίσο με το 20% του Β.Μ. του Ανθ/γου όπως διαμορφώθηκε στις 31/12/96( 41.000 χ 20% ) 8200 8920  
 
                   
8ον  - ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ( ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ) ΑΠΌ 1/1/2000                                
 ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ Ω/ 22.00 ΕΩΣ 06.00΄  625 ΔΡΧ. Η ΚΆΘΕ ΩΡΑ .   
                         
9ον  - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ                                        
ΑΠΌ 1/1/97 ΑΠΌ 1/1/99  1/1/2000  
5.000 7.000 9.000
10ον -   ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ                                        
ΕΤΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ                                                      
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Μ.                                                      
                                                       
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Μιχαήλ Μιχαήλ         ΑΘΗΝΑ  5/11/2001                                      
                                   
                                                                     


Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ