ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα προβλήματα απαιτούν δράση, λύσεις. Δεν περιμένουν

του Δανιά Ιωάννη
Πυρονόμου

Παρά τις αποφάσεις του 7ου συνεδρίου που ψηφίστηκαν με χίλια εμπόδια από πλευράς του προεδρείου, η Ομοσπονδία με ευθύνη της σημερινής πλειοψηφίας και γενικότερα των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Π.Α.Σ.Κ.Π.), δεν εξήγγειλε κινητοποιήσεις. Με δεδομένο ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη απειλή από την έλλειψη προσωπικού έπρεπε για αυτόν και μόνο τον λόγο να γίνουν κινητοποιήσεις ευρείας κλίμακας, να ενημερωθεί σωστά o Ελληνικός λαός για τον κίνδυνο που εγκυμονεί αυτή η κατάσταση για την ασφάλεια του, να εκφραστεί η αλληλεγγύη του, για να πιεστεί πολύπλευρα η κυβέρνηση ώστε να εξαγγείλει τις προσλήψεις που απαιτούνται.
Η Ε.Α.Κ.Π. εκτιμώντας την κατάσταση ανέλαβε πρωτοβουλία και κάλεσε πρωτοβάθμια σωματεία και συνδικαλιστές να οργανώσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Η κίνηση αυτή ονομάστηκε αγωνιστική πρωτοβουλία και στις 22 Ιουνίου 2005 προχώρησε στην παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο. Συναντήθηκε με τον υφυπουργό Δημόσιας Τάξης στον οποίο παρέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας και του εξέθεσε την αγωνία των εργαζομένων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και κυρίως για την έλλειψη προσωπικού. Μετά από την συνάντηση αυτή η αγωνιστική πρωτοβουλία παραχώρησε σε συνέντευξη τύπου στα Μ.Μ.Ε. όπου παρουσίασε τα προβλήματα του κλάδου και παρέθεσε πληθώρα στοιχείων σχετικά με την κατάσταση του προσωπικού κ.λ.π.
Το ψήφισμα και μέρος των στατιστικών στοιχείων παραθέτονται παρακάτω.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
& ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ κατά την διάρκεια της τελευταίας 20ετίας

ΕΤΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΚΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

1983

5.168

5.090

78

30.513

13.683

1984

5.330

5.065

265

33.922

16.950

1985

5.330

5.013

317

37.693

18.168

1986

5.340

5.274

66

38.205

18.123

1987

5.340

5.157

183

41.158

17.161

1988

5.757

5.741

16

44.559

22.068

1989

5.757

5.731

26

41.427

18.950

1990

6.252

5.648

604

48.770

20.810

1991

6.299

5.580

719

42.492

18.962

1992

6.428

6.201

227

54.174

24.018

1993

6.628

6.088

540

53.233

25.865

1994

6.744

5.944

800

55.137

24.355

1995

6.804

5.935

869

49.583

22.294

1996

7.007

5.781

1.226

51.157

21.578

1997

7.007

5.625

1.382

60.741

29.010

1998

7.006

5.947

1.059

71.872

33.151

ΑΥΞΗΣΗ 15ετίας


+ 857 16,84%


+41.359 135,54%

+ 19.453 142 %

1999

10.127

7.719

2.808

71.675

28.866

2000

10.425

7.962

2.463

71.721

37.852

2001

12.376

9.303

3.073

76.510

35.900

2002


9.974

2.402

76.188

26.015

2003


9.821

2.555

76.841

29.401

2004

12.765

9.600

3.165

71.721

29.464

2005


9.060

3.705

------

----

Οι 9.060 μέχρι στιγμής
Πυροσβέστες καλούνται λοιπόν:


Με το 29%, (το 1/3 δηλαδή από τις 12.765) κενών Οργανικών Θέσεων, πρέπει να αντιμετωπίσουν κάθε χρόνο έναν όγκο 74.000 συμβάντων κατά μέσο όρο την τελευταία 7ετία.
Το Πυρ. Σώμα καλείτε με το 95% των υπηρεσιών του (141 υπηρεσίες και 128 κλιμάκια) που έχουν κενές οργανικές θέσεις να υλοποιήσει αντιπυρικούς σχεδιασμούς επί χάρτου.
Καλούνται υπηρεσίες και κλιμάκια που έχουν τεράστια κενά να προσφέρουν πυρασφάλεια σε μεγάλα αστικά κέντρα με βάρδιες 1, 2, 3, και 4 Πυροσβεστών. Να μην επανδρώνουν δηλαδή ούτε ένα όχημα για ένα συμβάν.
Καλούνται να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα συμβάντα (Τροχαία - Πυρκαγιές σε κατοικίες -επιχειρήσεις κ.λ.π.) με πληρώματα που αποτελούνται από εποχικούς και εθελοντές ή έναν μόνιμο ένα εποχικό και έναν εθελοντή.
Ενδεικτικά παραδείγματα ακολουθούν ...


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ ΡΙ Α Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ


Εμείς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων είμαστε σήμερα εδώ για να μεταφέρουμε προς την κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Δημόσιας Τάξης την αγωνία χιλιάδων συναδέλφων για τις συνέπειες που δημιουργεί και θα δημιουργήσει και για την φετινή αντιπυρική περίοδο η τεράστια έλλειψη προσωπικού.
Το Πυροσβεστικό Σώμα από την ημέρα ίδρυσης του αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη κρίση από την έλλειψη προσωπικού η οποία δημιουργεί σοβαρότατες παρενέργειες σε όλους τους τομείς.
Κανένας πλέον αντιπυρικός σχεδιασμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
Καμία οργανωτική προσπάθεια αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης δεν μπορεί να αποδώσει.
Η εκπαίδευση και η έρευνα υφίστανται πλέον μόνο ως γραπτές αναφορές.
Το δίκτυο πυρασφάλειας που υπάρχει σε όλη την χώρα μοιάζει σαν χάρτινος πύργος που είναι έτοιμος να καταρρεύσει.
Εμείς πλέον δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε περισσότερο από τις δηλώσεις της Φυσικής Ηγεσίας σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου με αφορμή και την μεγάλη πυρκαγιά στην Λιχάδα Ευβοίας ότι το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο μεγάλα συμβάντα δασικών πυρκαγιών λόγω της έλλειψης προσωπικού.
Ας αναλογιστεί λίγο η κυβέρνηση την σοβαρότητα αυτής της δήλωσης για το τι σημαίνει πρακτικά για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του Έλληνα πολίτη και για την προστασία του δασικού μας πλούτου όταν:
Την τελευταία 20ετία υπάρχει ραγδαία αύξηση των συμβάντων (135 %) λόγω της συνεχόμενης διεύρυνσης αρμοδιοτήτων του Π.Σ. και των κινδύνων που έχει δημιουργήσει η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία και γενικότερα στον σύγχρονο τρόπο ζωής ενώ παράλληλα μειώνεται η δύναμη.
Η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών του Σώματος λειτουργούν με το στοιχειώδες προσωπικό με αποτέλεσμα κεντρικές υπηρεσίες πόλεων να λειτουργούν με βάρδιες 4, 5 και 6 ανδρών και τα κλιμάκια με 2 έως 3 για να αντιμετωπίσουν πληθώρα συμβάντων όταν η πυροσβεστική τακτική για λόγους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας προβλέπει 8 άνδρες για την πρώτη έξοδο για την αντιμετώπιση ενός μόνου αστικού συμβάντος.
Το 1/3 περίπου της Οργανικής δύναμης είναι κενές θέσεις αφού δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη την τελευταία πενταετία (από το 2000).
Αντί της αναβάθμισης που επαγγέλλονταν και της διεύρυνσης του Π.Σ μετά την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης το 1998. η τότε κυβέρνηση του Π.Α.Σ.Ο.Κ σήμερα 6 χρόνια μετά έχουμε φθάσει σε χειρότερο επίπεδο αναλογιών μεταξύ Οργανικών θέσεων και κενών από εκείνη την περίοδο και με δεδομένο πλέον ότι κάθε χρόνο υπάρχει συνεχή ροή συνταξιοδοτήσεων.
Το 1998 η Οργανική δύναμη ήταν 7.006 υπηρετούσαν 5.947 και τα κενά ήταν 1.059 15%
Το 2005 η οργανική δύναμη είναι 12.765 υπηρετούν 9.060 και τα κενά είναι 3.705 (29%).
Οι συνέπειες λοιπόν της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται χρόνια τώρα σε τόσο ευαίσθητους τομείς όπως ο δικός μας συνέπεια των περικοπών που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την λεγόμενη σύγκληση των Οικονομιών των χωρών που ανήκουν σ αυτήν, αλλά και των αναδιαρθρώσεων στις εργασιακές σχέσεις με σκοπό την μείωση του εργατικού κόστους γίνονται εμφανέστατες με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο στον κλάδο μας.
Στους πυροσβέστες έχει πλέον δοκιμαστεί με επιτυχία αυτό που τώρα επιχειρείτε να περάσει γενικότερα για τους υπόλοιπους εργαζόμενους σχετικά με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας που προοιωνίζει κατάργηση 8ωρου και απλήρωτες υπερωρίες.
Οι πυροσβέστες βιώνουν στο πετσί τους από πρώτο χέρι επί μία πενταετία τις συνέπειες αυτές μετρώντας 60.000 ημερών αδιάθετων αδειών και 114.000 οφειλόμενων ημερών ρεπό (912.000 ώρες) που αντιπροσωπεύουν ένα μέρος της απλήρωτης εκμετάλλευσης τους από τις εκατομμύρια ώρες που εργάστηκαν υπερωριακά για να εισπράξουν ως αντίτιμο αέρα κοπανιστό.
Εργάζονται κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες χωρίς κανένα ουσιαστικά μέτρο ασφάλειας με αποτέλεσμα να θρηνούμε 16 νεκρούς από το 1998 και μετά με εκατοντάδες σακατεμένους από ατυχήματα και ασθένειες συνέπεια των επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών με ωράρια 30- 40 και πλέον ωρών που δεν ίσχυαν ούτε τον περασμένο αιώνα πριν την κατάκτηση του 8ωρου.
Οι θυσίες όμως των πυροσβεστών δεν έφθασαν από μόνες τους να αποσοβήσουν τις τεράστιες συνέπειες από την απώλεια εκατομμυρίων στρεμμάτων δασικής έκτασης μέσα στην τελευταία πενταετία από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν και εξελίχθηκαν σε καταστροφικές λόγω της αντιδασικής πολιτικής που εφαρμόζεται εξ αιτίας αυτών των περικοπών.
Η ύπαρξη ενός εύκαμπτου νομοθετικού πλαισίου με αποκορύφωμα την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος και οι κατά καιρούς χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ των καταπατητών.
Η υπολειτουργία της δασικής υπηρεσίας εξ αιτίας των περικοπών στους τομείς πρόληψης, συντήρησης και διαχείρισης των δασών.
Οι μεγάλες και μακρόχρονες ελλείψεις του Π .Σ. σε προσωπικό και εξοπλισμό, όλα αυτά μαζί έγιναν το εκρηκτικό μείγμα για το αποτέλεσμα αυτό.
Νοιώθουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιούμαστε ασύστολα και ότι από τις θυσίες μας και από τον αγώνα μας δεν κερδίζουμε ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός.
Γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Π.Σ. και οι τραγικές διαστάσεις που έχουν πάρει δεν είναι συνέπεια μόνο των πολιτικών που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αποτέλεσμα και της συμβιβαστικής, συναινετικής τακτικής που ακολούθησαν χρόνια τώρα οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των Ανώτερων Συνδικαλιστικών μας Οργάνων.
Για τον λόγο αυτό ενώσαμε τις φωνές μας όλοι εμείς εδώ σήμερα γιατί η Διοίκηση του κορυφαίου συνδικαλιστικού μας οργάνου έχει ξεπουλήσει με τον χειρότερο τρόπο τα συμφέροντα των πυροσβεστών και βάζει πλάτη να περάσουν ακόμη πιο αντιδραστικά μέτρα σε βάρος μας.
Προειδοποιούμε λοιπόν την Κυβέρνηση ότι :
Η κατάσταση στο Π.Σ. έχει φθάσει στο απροχώρητο και εάν υπάρξει μία θερμή αντιπυρική περίοδο με ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών είναι πολύ πιθανό να θρηνήσουμε θύματα και να έχουμε καταστροφικές συνέπειες για τον δασικό μας πλούτο.
Εάν συνεχίζει να αντιμετωπίζει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο τα προβλήματα του κλάδου και ιδιαίτερα την έλλειψη δύναμης θα είναι ο κύριος και βασικός υπεύθυνος για όποιες συνέπειες υπάρξουν από την φετινή αντιπυρική περίοδο και θα είναι υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο Ελληνικό Λαό.
Δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε πλέον ούτε μία γρατσουνιά σε βάρος πυροσβέστη και θα αναζητήσουμε τις ευθύνες για οποιαδήποτε ατύχημα προκύψει.
Οι προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων δεν λείπουν υπάρχουν στα συρτάρια των αρμόδιων υπουργών αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση.
Για το βασικότερο όμως θέμα που απασχολεί το Π.Σ. και είναι η έλλειψη δύναμης καλούμε την κυβέρνηση εδώ και τώρα να εξαγγείλει άμεσα διαγωνισμό πρόσληψης τουλάχιστον 2.000 πυροσβεστών με χρονοδιάγραμμα 2 ετών για την κάλυψη όλων των κενών που προβλέπονται μέχρι το τέλος του 2005 ότι θα ανέλθουν σε 4.000.
Για την φετινή περίοδο και προς αντιμετώπιση των άμεσων ελλείψεων σε δύναμη να προκηρύξει πρόσθετες θέσεις 2. 000 εποχικών πυροσβεστών.
Εμείς δεσμευόμαστε από σήμερα ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να δοθεί άμεση και ουσιαστική λύση και καλούμε όλους τους κοινωνικούς φορείς συμπαραστάτες στον δίκιο αγώνα μας, γιατί η επιτυχή έκβασή του αφορά όλη την ελληνική κοινωνία.


ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2005