ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

του πυροσβέστη Βλάχου Δημήτρη

Ο νομός Ιωαννίνων έχει συνολική έκταση 4.951.000 στρέμματα από τα οποία το 27 % είναι δάσος, το 27,30 % δασικές εκτάσεις, το 11,20 % γεωργικές καλλιέργειες και το 25,80 % λιβαδικές εκτάσεις και βοσκότοποι. Το κλίμα του νομού είναι ηπειρωτικό με δριμείς χειμώνες, αρκετές βροχοπτώσεις αλλά και με χαρακτηριστική ξηρή περίοδο. Ιδιαίτερη σημασία για το νομό έχουν οι προστατευόμενες περιοχές όπως: το περιαστικό δάσος γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων εκτάσεως 860 στρεμμάτων το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως αισθητικό και αποτελείται κυρίως από πεύκα, ο εθνικός δρυμός Βίκου - Αώου που βρίσκεται στις περιοχές Ζαγορίου και Κονίτσης έκτασης 150.500 στρεμμάτων και ο εθνικός δρυμός Πίνδου που βρίσκεται στην περιοχή Μετσόβου έκτασης 100.000 στρεμμάτων περίπου.
Στο Νομό υπάρχει μεγάλο εθνικό οδικό δίκτυο με τεράστιο όγκο μεταφορών, βιομηχανική δραστηριότητα και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Η συχνότητα των δασικών πυρκαγιών έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η προσπάθεια κατάσβεσης είναι αρκετά δύσκολη και επίπονη εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους, του ανεπαρκούς κοινοτικού οδικού δικτύου και των ελλιπών δασικών δρόμων.
Σε πολλές δασικές πυρκαγιές είναι απαραίτητη η επέμβαση πεζοπόρου τμήματος και εναέριων μέσων γιατί οι αποστάσεις από τα σημεία που τελειώνει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων μέχρι την εστία της πυρκαγιάς είναι τέτοιες που ορισμένες φορές απαιτούν δύο και τρεις ώρες πεζοπορία. Η πιο δύσκολη χρονιά ήταν το έτος 2000 όπου οι καταστροφικές πυρκαγιές έκαψαν περίπου 77.000 στρέμματα. Οι μεγαλύτερες ήταν στη Λάιστα Ζαγορίου, στο Ελεύθερο Κονίτσης και στα χωριά της ελληνοαλβανικής μεθορίου, Αγία Μαρίνα και Ριζό στα οποία υπήρξαν και ανθρώπινα θύματα.
Οι υπηρεσίες του νομού εκτός από αστικά και δασικά συμβάντα αντιμετωπίζουν και σημαντικό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων. Στα Ιωάννινα εδρεύει η περιφερειακή Διοίκηση Ηπείρου, η Διοίκηση Π.Υ. Νομού Ιωαννίνων με δύο πυροσβεστικούς σταθμούς στην πόλη, έναν στην Κόνιτσα και τα κλιμάκια Δελβινακίου, Μηλιωτάδων, Μετσόβου και Βουτσαρά.
Στα Ιωάννινα εδρεύει και η 5η Ε.Μ.Α.Κ. Η έλλειψη δύναμης αγγίζει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες του Νομού άσχετα αν μερικές δεν παρουσιάζουν κενά βάση του σημερινού οργανογράμματος και πιστοποιείται από τη σημερινή πραγματικότητα πολλών κλιμακίων και υπηρεσιών που δεν καλύπτουν σε επίπεδο βάρδιας τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων για ουσιαστική αντιμετώπιση των συμβάντων.
Ελλειμματική είναι και η δύναμη της 5ης Ε.Μ.Α.Κ. η οποία λειτουργεί με το 20 % περίπου από την προβλεπόμενη δύναμη. Σχετικά με τον εξοπλισμό στο Νομό υπάρχουν 67 πυροσβεστικά οχήματα εκ των οποίων:

6 υδροφόρα Α΄ τύπου

6 Dacota-Nissan

4 Λεωφορεία

1 όχημα καυσίμων

18 υδροφόρα Β΄ τύπου

6 Τζιπ

2 Φορτηγά

2 βραχιονοφόρα

3 υδροφόρα Γ΄ τύπου

8 επιβατικά

2 ασθενοφόρα

1 άρμα

1 υδροφόρο Δ΄ τύπου

4 Van

1 καντίνα

1 ξηράς κόνεως
1 περιβαλλοντικής προστασίας


Ένας σημαντικός αριθμός οχημάτων είναι πέραν της 15ετίας και σε ορισμένα δεν υπάρχει δεξαμενή αφρού. Πρέπει να γίνει αντικατάσταση προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των πυροσβεστών και των πολιτών, για να είναι πιο αποτελεσματικά και αξιόπιστα τα πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης θα πρέπει να ισχύσει και ο υποχρεωτικός έλεγχος από το Κ.Τ.Ε.Ο.

Γενικότερα για τον εξοπλισμό και την οργάνωση των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με εμπεριστατωμένες προτάσεις και μελέτες προς κάθε αρμόδιο φορέα κυρίως του κτιριακού προβλήματος, με σκοπό να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των υπαλλήλων, αλλά και η λειτουργικότητα των υπηρεσιών.

Να προωθηθεί η διαδικασία ίδρυσης της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων για τις ανάγκες της βιομηχανικής ζώνης όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Πατρών, κλπ. με τη χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων από την Ε.Τ.Β.Α.

Να εξοπλιστούν τα κλιμάκια με τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό.

Να διατεθούν σε όλα τα κλιμάκια χημικές στολές, ηλεκτρικές φορητές αντλίες, επαρκής αριθμός αναπνευστικών συσκευών και διασωστικές σειρές όπου δεν υπάρχουν.

Ακόμη είναι απαραίτητο να γίνει αξιοποίηση όλου του υπάρχοντος μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και της μαχίμου υπηρεσίας. Εμπλοκή όλων των μάχιμων υπαλλήλων του διοικητικού τομέα στο επιχειρησιακό έργο σύμφωνα με τα ισχύοντα και κυρίως της Π.Υ.Ιωαννίνων που παρουσιάζει αυξημένο αριθμό υπαλλήλων στο διοικητικό τομέα.

Τέλος σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η αύξηση των κρουσμάτων αυταρχικής συμπεριφοράς προς τους υφιστάμενους τα οποία εκφράζονται με υπερβολικά αυστηρές ποινές και κλήσεις σε απολογία για ασήμαντους λόγους. Πρόσφατο παράδειγμα η τιμωρία συναδέλφου για μη απονομή οφειλόμενου χαιρετισμού και μη τήρηση των τύπων εκδήλωσης σεβασμού προς ανωτέρους του (κατά την είσοδο του Διοικητή σταθμού ενώ καθόταν σε καρέκλα δεν σηκώθηκε και ούτε χαιρέτησε αυτόν). Τα σχόλια περιττεύουν.

Η σωρεία προβλημάτων και η μη επίλυσή τους καθιστούν τον αυταρχισμό σαν εργαλείο για την επιβολή αυτής της κατάστασης. Οι κυβερνήσεις που πέρασαν διατήρησαν αυτή τη κατάσταση. Την έχουν ανάγκη. Το συνδικαλιστικό κίνημα των συμβιβασμένων, δηλαδή της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας μας που κρύβεται; Που βρίσκεται το αίτημα του εκδημοκρατισμού του Π.Σ.; Το παλεύουν; Όσο παλεύουν τα άλλα, παλεύουν κι’ αυτό !

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΤΕ ΤΟΥΣ

ΠΑΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.