Τι είναι και τι σημαίνει ο όρος ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

του Τσάκωνα Χρήστου

Πυρονόμου

Με τον όρο εργατική δύναμη εννοούμε τις φυσικές και νοητικές δυνατότητες του ανθρώπου που τις βάζει σε κίνηση κάθε φορά που παράγει οποιουδήποτε είδους αξίες χρήσης.

Αναλύοντας τον όρο εργατική δύναμη εννοούμε ότι ο εργαζόμενος πουλά την εργατική του δύναμη στον εργοδότη του έναντι αμοιβής και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στα όρια που περικλείει μία εργάσιμη ημέρα, όπου η εργάσιμη ημέρα έχει όριο τις 8 ώρες (7,5 ώρες).

Όπως η αξία κάθε εμπορεύματος έτσι και η αξία της εργατικής Δύναμης καθορίζεται από το χρόνο εργασίας που είναι αναγκαίος γιά την παραγωγή αυτού του εμπορεύματος. Η εργατική δύναμη είναι ένα ιδιαίτερο εμπόρευμα που βεβαίως περικλείει συγκεκριμένη αξία όπως κάθε εμπόρευμα και ανταλλάσσεται στην αγορά εργασίας όπως ανταλλάσσονται όλα τα εμπορεύματα στην αγορά, πουλητής είναι ο εργαζόμενος και αγοραστής ο εργοδότης .

Ο χρόνος εργασίας που είναι απαραίτητος για την παραγωγή της εργατικής δύναμης αναλύεται στον χρόνο που είναι απαραίτητος για την παραγωγή των μέσων συντήρησης που χρειάζονται για την συντήρηση και την αναπαραγωγή του κατόχου της, (μέσα συντήρησης είναι αυτά που χρειάζεται για να ζήσει ο εργαζόμενος και η οικογένεια του). Ο όρος εργατική δύναμη η αξία του ως εμπόρευμα εκφράζεται με το μισθό της εργασίας ή το μεροκάματο που καλύπτει τις ανάγκες για τροφή, ένδυση, κατοικία, κοινωνική ασφάλιση, σύνταξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, κ.λπ.

Ο εργαζόμενος-ιδιοκτήτης του εμπορεύματος «εργατική δύναμη» είναι ζωντανός οργανισμός που υφίσταται φθορά τέτοια που όσο μεγαλώνει ο εργάσιμος χρόνος κατά την διάρκεια μίας ημέρας οι φθορά που υφίσταται στην υγεία του είναι δυσαναπλήρωτη.

Συγκεκριμένα ο Πυροσβέστης που συνήθως εργάζεται πολλές ώρες πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή παρέχει την εργατική του δύναμη στον εργοδότη του ΔΩΡΕΑΝ!! Η ζημία δε που υφίσταται η υγεία του με την ένταση της εργασίας και την αύξηση του χρόνου εργασίας μέσα σε ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, που από μελέτες Πανεπιστημίων, (εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ της 19/8/05 σχετικά με έρευνα του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης), έχει αποδειχτεί ότι αυξάνουν κατά 61% τις πιθανότητες εργατικού ατυχήματος, μειώνουν το όριο ζωής των εργαζομένων σε 24ωρη βάση διότι έχουν ακανόνιστο ωράριο (βάρδιες), προκαλούν επαγγελματικές ασθένειες κ.λ.π. Άρα ο Πυροσβέστης καταστρέφει την υγεία του κάτι που δεν είναι δυνατόν να επανορθώσει στο διάστημα που θα του δοθεί (αν του δοθεί) ο αντίστοιχος ελεύθερος χρόνος.

Άρα λοιπόν η φθορά που υφίσταται η υγεία του Πυροσβέστη θα πρέπει να αναπληρώνεται για να μπορεί να αντέχει σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, να αναπαράγει την εργατική του δύναμη, να την αντικαταστήσει (μεγαλώνοντας τα παιδιά του) και να επιβιώσει όταν δεν μπορεί πλέον να παράγει εργατική δύναμη (σύνταξη, περίθαλψη). Τη δε παράταση του χρόνου εργασίας του να την διαπραγματευτεί σύμφωνα με τους δικούς του όρους και κυρίως με τον υπολογισμό της αξίας της εργατικής του δύναμης σε σχέση με την εργάσιμη μέρα δεδομένου αριθμού ωρών. Η μονάδα μέτρου της υπερωρίας βγαίνει από τη διαίρεση της ημερήσιας αξίας της εργατικής δύναμης δια της σταθερής εργάσιμης μέρας.

Έτσι λοιπόν η χορήγηση του χρόνου εργασίας σε «ρεπό» όταν οι συνθήκες το «επιτρέπουν» όταν δηλαδή η ένταση της εργασίας είναι μικρότερη, π.χ το χειμώνα, δεν αναπληρώνει την φθορά που υφίσταται ο οργανισμός του Πυροσβέστη και η υγεία τουόταν εργάζεται ακατάπαυστα πέραν του ωραρίου του μέσα σε αντίξοες συνθήκες, καπνούς, καύσεις χημικών ουσιών και εισπνοή καρκινογόνων ουσιών, δεχόμενος ακτινοβολίες, αποδίδοντας επί ώρες στο έσχατο όριο των δυνάμεών του με την αγωνία του κινδύνου της ζωής του, με την αντιμετώπιση τραγικών στιγμών στα ατυχήματα όπου η επέμβασή του είναι εξαντλητική και ψυχοφθόρος, (δεν σκέφτεσαι την κούραση και τον κίνδυνο μπροστά στη διάσωση της ζωής κινδυνευόντων ατόμων συμπάσχοντας με τα θύματα).

Επομένως για την αναπλήρωση, τη διατήρηση και αναπαραγωγή της εργατικής του δύναμης, του μοναδικού εμπορεύματος που κατέχει και ανταλλάσσει ο Πυροσβέστης ως εργαζόμενος στην αγορά εργασίας έναντι συγκεκριμένης αμοιβής, είναι να διεκδικήσει την αξία της και όχι τα κάθε είδους επιδόματα και αξιώματα τα οποία αμείβουν τον βαθμό - αξίωμα και όχι το είδος της εργατικής δύναμης που πουλά στον εργοδότη του.

Όταν όμως ο εργοδότης καταναλώνει το προϊόν εργατική δύναμη 30 χρόνων μέσης εργασίας του Πυροσβέστη μέσα σε π.χ 15 χρόνια βάζοντας τον να δουλεύει υπερωρίες και ατέλειωτες ώρες, αυξάνοντας την εργάσιμη μέρα στα ανώτατα όρια της, τότε του πληρώνει μόνο το 1/2 της αξίας της εργατικής του δύναμης και του «κλέβει» το υπόλοιπο 1/2 (αν υπολογίσουμε την υπερεργασία και τα ρεπό που δεν πληρώνονται, τότε με δεδομένο ότι δεν εργαζόμαστε κανονικό πενθήμερο και 37,5 ώρες την εβδομάδα, ο χρόνος εργασίας που δεν πληρώνει ο εργοδότης είναι σχεδόν ο μισός).

Άρα με την σχεδόν κατάργηση του πενθημέρου από τις περισσότερες υπηρεσίες με το πρόσχημα ότι «δεν βγαίνει η Υπηρεσία» και με την συνέχιση αυτής της κατάστασης στο μέλλον, προβλέπεται όχι μόνο να εργάζεται ο πυροσβέστης διπλό χρόνο αλλά πολύ περισσότερο και απλήρωτο. Αυτή είναι η τάση του κεφαλαίου:

Να συμπιέζει προς τα κάτω την τιμή της εργατικής δύναμης (μισθό, μεροκάματο) για την αύξηση της κερδοφορίας του!

Από εκεί πηγάζει και η αναστολή των προσλήψεων, η απλήρωτη εργασία των Πυροσβεστών. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η παροχή περισσότερης απλήρωτης εργασίας με την χρησιμοποίηση εποχικών και ιδιαιτέρα εθελοντών.

Ήδη στον Δήμο Ασκίου Κοζάνης (Εράτυρα) δημιουργήθηκε σχολή εθελοντών Πυροσβεστών, όπου φοιτούν οι πρώτοι 200 εθελοντές από μία οργάνωση με τίτλο ΕΣΕΠΑ, η οποία έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις για τον ανεξέλεγκτο τρόπο λειτουργίας της και των ευκολιών που της παρέχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσης με το Π.Δ. 118/05 (Άρθρο 2), προβλέπεται η φοίτηση εθελοντών στην Πυροσβεστική Ακαδημία για 2 μήνες!! Άρα θα καλυφθούν θέσεις με «εκπαιδευμένους» εθελοντές και όχι με αναπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με πρόσληψη δοκίμων Πυροσβεστών. Το αποτέλεσμα θα είναι η παραπέρα υπονόμευση των δικαιωμάτων μας και η σίγουρη κατάρρευση των Ταμείων, με καταστρεπτικά για τις συντάξεις μας αποτελέσματα.