ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

Πυροσβεστικά Κλιμάκια υπό αναστολή λειτουργίας και η εσωτερική μετανάστευση

του Μιχαήλ Μιχαήλ μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Με το Π.Δ. 17/2006 που δημοσιεύτηκε στο υπ. αριθμ. 12 ΦΕΚ τ. Α΄ της 3.2.2006"Τροποποίηση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 170/1996, 168/2003, 109/1994", εκτός των άλλων επήλθε τροποποίηση σχετική με την μετακίνηση των υπαλλήλων, όταν για κάποια κλιμάκια ανασταλεί η λειτουργία τους. με θέμα

Συγκεκριμένα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 17/2006, μετά το άρθρο 21 του Π.Δ. 170/96 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:

«Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω ανασταλεί η λειτουργία Πυροσβεστικού κλιμακίου το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό μετακινείται αζημίως για το Δημόσιο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το κλιμάκιο και υπηρετεί σε αυτήν μέχρι την επαναλειτουργία του κλιμακίου. Η μετακίνηση του από και προς το κλιμάκιο δε θεωρείται μετάθεση ούτε απόσπαση».

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προπομπό μιας νέας κατάστασης για το Π.Σ. που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες εργασίας για τους Πυροσβέστες. Είναι απόρροια της πολιτικής των αναδιαρθρώσεων για τον δημόσιο τομέα, που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, σταθερά από τις δύο κυβερνήσεις, αλλά και αναμενόμενο αποτέλεσμα της ψευδεπίγραφης αναβάθμισης του Π.Σ. μέσω της διεύρυνσης αρμοδιοτήτων που διατυμπάνιζαν σύσσωμοι πολιτικοί, υπηρεσιακοί και συνδικαλιστικοί παράγοντες.

Η τρομερή έλλειψη προσωπικού, αντί να αντιμετωπιστεί με τις αναγκαίες προσλήψεις, αντιμετωπίζεται με την αναδιανομή του υπάρχοντος προσωπικού. Το μεταναστευτικό κλίμα λοιπόν, που πάντα υπήρχε στο Π.Σ. για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, τώρα θα πάρει πιο γενικευμένη μορφή σε βάρος των υπαλλήλων. Θα καλούνται κατά δεκάδες οι υπάλληλοι σε μόνιμη βάση, όποιων κλιμακίων ανασταλεί η λειτουργία, με δικά τους έξοδα και δίχως μόρια, να καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, αφού τη μετακίνηση αυτή δεν την ονομάζουν ούτε απόσπαση, ούτε μετάθεση.

Καταργήθηκε λοιπόν το άρθρο 7 του Π.Δ. 145/2002 που ήταν στην ίδια λογική {και αυτό επιτεύχθηκε κάτω από την πίεση της Ε.Α.Κ.Π. και της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας} και ήρθε στην θέση του το άρθρο 1 του Π.Δ. 17/2006. Με την ευλογία και την αποδοχή, φυσικά για μια ακόμη φορά, του προεδρείου της Ομοσπονδίας.

Στην πρόσφατη πανελλαδική συνδιάσκεψη τον Νοέμβρη του 2005, ο επικεφαλής της Π.Α.Σ.Κ.Π πρότεινε προς την φυσική ηγεσία τη μείωση των οργανικών θέσεων από 12.750 σε 10.000, για να μην φαίνονται τόσα κενά, ώστε να δεχτεί η κυβέρνηση το κλείσιμο των κλιμακίων που έχει προτείνει η φυσική ηγεσία λόγω υπολειτουργίας τους. Όταν λοιπόν οι συνδικαλιστές που μας εκπροσωπούν προτείνουν τέτοιες «λύσεις», τι καλό περιμένετε να σας ξημερώσει;

Συνάδελφοι πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι όσο εξαγοράζουν τη στήριξή σας με αποσπασούλες και μικροχατίρια, όσο σας επιβάλουν την «κομματική πειθαρχία», τόσο θα σας αφαιρούνται δικαιώματα που έχουν καθοριστική συνέπεια στο επίπεδο ζωής σας.

Γυρίστε τους την πλάτη και συμπαραταχθείτε με την Ε.Α.Κ.Π. για ένα κοινό μέτωπο ενάντια στις αντεργατικές επιλογές που υποβαθμίζουν την θέση μας ως εργαζόμενους .