θΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
που προβάλλονται από την
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Τα αιτήματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Να τα διεκδικούμε με μαζικές, ενωτικές και αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αφού πλέον έχει γίνει καθαρό από την Κυβέρνηση, πως όλα τα βάζει στη ζυγαριά της Λισσαβόνας, αφήνοντας ασύδοτη την κερδοφορία του κεφαλαίου με κάθε είδους ελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές και επιβαρύνοντας τους εργαζόμενους με ανεργία, ακρίβεια, ανατιμήσεις, φόρους, παγωμένα μεροκάματα και μισθούς, μείωση συντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ:

> ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ - ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Η έννοια του βαρέως, ανθυγιεινού και επικίνδυνου επαγγέλματος, έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη καταπόνηση του οργανισμού, τη συχνή έκθεση σε τοξικές και επιβλαβείς ουσίες γενικότερα, στους αυξημένους κινδύνους και τα στατιστικά μικρότερα όρια ηλικίας των πυροσβεστών σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

> Πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καταβολή σύνταξης του 80% του συνόλου των αποδοχών με καταληκτικό χρονοεπίδομα 60%. 25 - 27 πραγματικά χρόνια υπηρεσίας. Μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, τήρηση του ωραρίου, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
> Πενθήμερο, 6ωρο, 30ωρο, για το βαρύ - ανθυγιεινό και επικίνδυνο επάγγελμά μας.
> Βασικός μισθός 1.200 ευρώ στον νεοεισερχόμενο στην Υπηρεσία.
> Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων από το 1990 και εντεύθεν.
> Άμεση κάλυψη των 4.000 περίπου οργανικών κενών. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να παίζει με τη ζωή μας και με τη ζωή και περιουσία των συμπολιτών μας.
> Εκδημοκρατισμός του Π.Σ. και των κανονισμών λειτουργίας του.
> Να θωρακισθεί το θεσμικό πλαίσιο του Κανονισμού μεταθέσεων. Να καταργηθεί η διάταξη του Π.Δ. 86/2005 που εξαιρεί από τον Κανονισμό τους Αντιπυράρχους και να επεκταθεί μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου.
> Άμεση αλλαγή και καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών που να εξασφαλίζει διαφάνεια, αξιοκρατία, ομαλή εξέλιξη της ιεραρχίας.
> Να μπει φραγμός στη μετατροπή της παιδείας, υγείας, ασφάλισης, πρόνοιας από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα.
> Πυροσβεστική εκπαίδευση σύγχρονη, δημοκρατική, σύμφωνη με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για την ανάδειξη επαγγελματιών πυροσβεστών.
> Επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του Π.Σ., αναδιάρθρωση και χωροθέτηση των Υπηρεσιών και Κλιμακίων με βάση τις επικρατούσες πληθυσμιακές, παραγωγικές και επικοινωνιακές συνθήκες ανά περιοχή καθώς και την επικινδυνότητα και γεωγραφική κάλυψη των περιφερειών.
> Πληρωμή των υπερωριών, νυκτερινών, αργιών κλπ με βάση την εργατική νομοθεσία.
> Καταβολή επιδομάτων εκτός έδρας στους δικαιούχους Πυροσβέστες με την μισθοδοσία του επόμενου μήνα.
> Κατάργηση όλων των σχετικών διαταγών περί επιφυλακών. Επιφυλακή μόνον όταν οι πραγματικές ανάγκες το επιβάλλουν για αντιμετώπιση συμβάντων, αφού εξαντληθούν όλες οι εν υπηρεσία δυνάμεις, όπως ορίζει το άρθρο 24 του Π.Δ. 210/92.
> Θεσμοθέτηση του επιδόματος αντιπυρικής περιόδου, με χορήγηση σε μηνιαία βάση σε ύψος 176 ευρώ.