ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΣ

Ένα από τα πάγια αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι ο εκδημοκρατισμός του εσωτερικού κανονισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Κ.Ε.Υ.Π.Σ. πρέπει να εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τις νέες ανάγκες αφ’ ενός γιατί ο χαρακτήρας του είναι αντιδημοκρατικός και αφετέρου γιατί τείνει από μόνος του να αυτοκαταργηθεί σε μεγάλο βαθμό.
Για παράδειγμα: Με την ίδρυση πυροσβεστικών κλιμακίων σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν βασικές λειτουργίες του Σώματος όπως είναι αυτή της βάρδιας. Συγκεκριμένα τα άρθρα 28,29,30,32 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. τα οποία αναφέρονται στα καθήκοντα προϊσταμένων κίνησης, επόπτη υπηρεσίας, τηλεφωνητή δεν έχουν εφαρμογή γιατί σε αρκετά κλιμάκια ορίζεται αξιωματικός υπηρεσίας υπάλληλος με βαθμό πυροσβέστη ή αρχιπυροσβέστη. Σε ότι αφορά τα ατομικά δικαιώματα και τις προσωπικές ελευθερίες ο Κ.Ε.Υ.Π.Σ. αποτελεί τροχοπέδη για την πλήρη εφαρμογή τους και στους πυροσβέστες όπως σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, Γιατί και οι πυροσβέστες είναι τακτικοί πολιτικοί διοικητικοί δημόσιοι υπάλληλοι και τους παρέχεται η συνταγματική προστασία που ορίζει το άρθρο 103 παράγραφο. 4 του Συντάγματος μας. Κλασικό παράδειγμα αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής πρακτικής αποτελούν τα εδάφια 1β,15 του άρθρου 62 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. Συγκεκριμένα το 1β αναφέρεται στην αναξιοπρεπή διαγωγή εντός και «εκτός» υπηρεσίας ως πειθαρχικό παράπτωμα, ενώ το 15 στη σύναψη σχέσεων ή την αδικαιολόγητη συναναστροφή με πρόσωπα κακής φήμης και την αδικαιολόγητη παραμονή σε χώρους η οποία προκαλεί δυσμενή σχόλια. Σε αυτή την περίπτωση το ερώτημα είναι ποιος έχει το δικαίωμα να κρίνει την διαγωγή του υπάλληλου εκτός υπηρεσίας, το ποια είναι τα πρόσωπα κακής φήμης και ποιοι οι χώροι οι οποίοι προκαλούν δυσμενή σχόλια; Αρκετοί συνάδελφοι έχουν τιμωρηθεί με βάση τα εδάφια 1β και 15 του άρθρου 62 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. Εδώ το ερώτημα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ενός καταστήματος - που αποκαλείται από τον Κ.Ε.Υ.Π.Σ. «χώρος που προκαλεί δυσμενή σχόλια» - λάβαινε γνώση της ημερήσιας διαταγής που αναφέρει την τιμωρία του πυροσβέστη για τον παραπάνω λόγο, έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση του καταστήματός του για το οποίο του έχει δώσει άδεια το κράτος, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης; Ακόμα ένα πλήγμα στα ατομικά δικαιώματα και τις προσωπικές ελευθερίες των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ότι δεν μας παρέχεται η δυνατότητα παρουσίας δικηγόρου και εκπροσώπου συνδικαλιστικής ένωσης στις πειθαρχικές διώξεις που ασκούνται εναντίων τους. Επίσης δεν δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση των εκθέσεων αξιολόγησης οι κρινόμενοι, το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως αλλά και η παρουσία προσώπων των συνδικαλιστικών ενώσεων στα συμβούλια κρίσεων.
Ένα άλλο σημείο που πρέπει να σταθούμε γιατί αποτελεί βαρίδι για τον κλάδο είναι οι περιορισμοί που θέτει το ίδιο το Σύνταγμα. Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί: Το άρθρο 23 του Συντάγματος παράγραφος 2 εδάφιο 2 αναιρεί ότι απαγορεύεται η απεργία με οποιανδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και τους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας. Όπως είναι γνωστό το Πυροσβεστικό Σώμα είναι χαρακτηρισμένο σαν σώμα ασφάλειας από το 1968. Στερεί δηλαδή το Σύνταγμα από τους υπαλλήλους του Π.Σ. το θεμελιωδέστερο δικαίωμα της απεργίας, το βασικότερο όπλο του εργαζόμενου στον αγώνα που κάνει για να προασπίσει τα δικαιώματά του και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά του! Όπως όλοι γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι μόνο με την απεργία καταλαβαίνει η εξουσία γι’ αυτό και είναι η σημαντικότερη κατάκτηση των εργαζομένων. Το άρθρο 29 παραγρ. 3 του Συντάγματος αναφέρει ότι απαγορεύονται απολύτως οι με οποιανδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ πολιτικών κομμάτων στους δικαστικούς λειτουργούς, στους στρατιωτικούς γενικά και στα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας.
Από τις περιπτώσεις που αναλύσαμε παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:
Εκδημοκρατισμός του εσωτερικού κανονισμού του Πυροσβεστικού Σώματος σημαίνει πλήρη αποστρατικοποίηση του Π.Σ. σημαίνει αξιοκρατικές κρίσεις και προαγωγές, σημαίνει άμεση κάλυψη της κενής οργανικής δύναμης, σημαίνει αποχαρακτηρισμό του Πυροσβεστικού Σώματος από Σώμα Ασφάλειας.
B.Δ.