ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Π.Σ. λοιπόν με υλικοτεχνική υποδομή πεπαλαιωμένη στο σύνολο της να υπολείπεται των σύγχρονων απαιτήσεων έφθασε στην εποχή των ολυμπιακών αγώνων για τους οποίους αναγκαστικά πλέον και βάση των απαιτήσεων για την ανάληψη τους μπήκαν σε εφαρμογή εξοπλιστικά προγράμματα ευρείας έκτασης .
Τα εξοπλιστικά προγράμματα εκτός αυτών για την διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων συνδέονται άμεσα με καθαρά στρατηγικούς σχεδιασμούς που έχουν να κάνουν με την προστασία επενδυτικών προγραμμάτων.
Τα προγράμματα αυτά έχουν σχέση με την βιομηχανία και με την ασφάλεια των διεθνών μεταφορών στους Οδικούς ¶ξονες τα λιμάνια και τους αερολιμένες της χώρας που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των συμφερόντων της και όχι με έναν γενικότερο σχεδιασμό στα πλαίσια των αναγκών που έχουν συνολικά οι υπηρεσίες του Π.Σ.
Μία απλή ματιά στο ένθετο αφιέρωμα για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της περιόδου 1999 – 2006 που υπάρχει στην πυροσβεστική επιθεώρηση είναι αρκετή για να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα.
Διαπιστώνουμε ότι μέσω της χρηματοδότησης κυρίως για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων αυξήθηκε σημαντικά ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός
Εξοπλισμός που έχει την χρησιμότητα του και θα παίξει τον ρόλο του όταν χρειαστεί .
Δεν έρχεται όμως να λύσει τα απλά καθημερινά εξοπλιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας και κυρίως αυτές που είναι μακριά από όδικούς άξονες , βιομηχανικές ζώνες ή λειτουργούν στην νησιωτική Ελλάδα , από τις τραγικές ελλείψεις που έχουν σε στοιχειώδη εξοπλισμό.
Μπορούσε κάλλιστα να γίνει πιο ορθολογικός επιμερισμός του εξοπλιστικού προγράμματος και αντί να έχουν ξοδευτεί τόσα χρήματα για τόσο εξειδικευμένο εξοπλισμό που η χρησιμότητα του ήταν σε ισχύ καθ΄ όσο διαρκούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ( για τον άνθρακα π.χ. ), να έχουν καλυφθεί οι άκρως απαραίτητες ανάγκες όλων των υπηρεσιών που λειτουργούν πλέον κάτω από το όριο ασφαλείας λόγω των μεγάλων ελλείψεων και του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού τους .
Η προέλευση και ο επιμερισμός των κονδυλίων φανερώνει τον αποσπασματικό χαρακτήρα του εξοπλιστικού προγράμματος που δεν αντανακλά οφέλη για το σύνολο των υπηρεσιών του σώματος.

Ολυμπιακά Έργα - Τακτικός Προϋπολογισμός - Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Δωρεές
43,80 % 41,68 % 10,56 % 3,97%

Το 58.33 % των κονδυλίων και μέρους του τακτικού προϋπολογισμού είχαν προσανατολισμό τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την προστασία των επενδυτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. , δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι των κονδυλίων του εξοπλιστικού προγράμματος αφορούσε την κάλυψη ενός μικρού αριθμού υπηρεσιών και ενός μικρού μέρους των πραγματικών αναγκών του σώματος .
Η κατάσταση των υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων και των ειδικών οχημάτων του Π.Σ. έχει ως εξής :


Τα Υδροφόρα πυροσβεστικά Οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος όλων των τύπων ( Α-Β-Γ-Δ) σύμφωνα με το έτος πρώτης κυκλοφορίας :
Από το 1970 έως το 1980 : 215
» 1981 » 1990 : 342
» 1991 » 1996 : 419
» 1997 » 2002 : 269
» 2003 » 2004 : 229
Σύνολο 1.474

Ήδη λοιπόν το 38 % των υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων είναι πέραν της 15ετίας και το 14,60 % είναι πλέον της 25ετίας .
Επίσης 69 υδροφόρα οχήματα όπως τα ΜERCEDES UNIMOG 416 1,3 T. – INTERNASIONAL 2,5 T – OPEL BLITZ το 4,7 % του συνόλου των υδροφόρων είναι πλέον της 30ετίας !!!!
Για ποιους κανόνες ασφάλειας μπορούμε να μιλήσουμε πλέον όταν στέλνονται ακόμη συνάδελφοι σε συμβάντα με οχήματα κινητές νεκροφόρες .

Τα ειδικά και βοηθητικά οχήματα του Π.Σ. σύμφωνα με το έτος πρώτης κυκλοφορίας .
Από το 1970 έως το 1980 : 59
» 1981 » 1990 : 122
» 1991 » 1996 : 214
» 1997 » 2002 : 237
» 2003 » 2005 : 330
962
Από τα ειδικά οχήματα το 18,80 % είναι πλέον της 15ετίας .
Εκτός της δύναμης ούτε στον τομέα του εξοπλισμού βοηθήθηκε το Π.Σ μετά την ανάληψη της Δασοπυρόσβεσης παρά μόνο έγινε μεταφορά των πεπαλαιωμένων οχημάτων της δασικής υπηρεσίας. STEYR και UNIMOG .
Μετά το εξοπλιστικό πρόγραμμα του 1992 – 1993 –1994 και μέχρι το 2.000 ο εξοπλισμός παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα .
Το 1998 πάρθηκαν 16 υδροφόρα οχήματα - Το 1999 20 - Το 2000 100 Νισσάν 600 Λ - Το 2001 58 -Το 2002 19 .
Με το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2003 – 2004 έγινε μία αξιοσημείωτη εξοπλιστική προσπάθεια τόσο στον τομέα των υδροφόρων όσο και των ειδικών οχημάτων .

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ - ΠΥΡ/ΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το μεγαλύτερο μέρος των κλιμακίων και μέρος των υπηρεσιών του Σώματος λειτουργούν σήμερα σε ευκαιριακή βάση .
Χωρίς να έχουν γίνει εμπεριστατωμένες μελέτες για το τι ανάγκες καλούνται να καλύψουν βάση στατιστικής συμβάντων και ανάλογος να είναι ο προσανατολισμός του από πλευράς εξοπλισμού , χωρίς να έχουν χαρτογραφηθεί οι περιοχές που επιλέχθηκαν να λειτουργήσουν κλιμάκια και υπηρεσίες για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτές και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν , χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί κατάλληλες κτιριακές υποδομές και να έχει προβλεφθεί ο ανάλογος εξοπλισμός αφέθηκαν κυριολεκτικά στην τύχη τους υπάλληλοι και υπηρεσίες .
Με ότι υλικό περίσσευε και όπου υπήρχε στεγασμένος χώρος ανεξαρτήτου χωρητικότητας και ποιότητας κατασκευής και με στοιχειώδη επάνδρωση , υποτίθεται ότι αναπτύχθηκε ένα δίκτυο πυρασφάλειας σε όλη την χώρα που θα το ζήλευαν και ευρωπαϊκές χώρες !!!
Το κτιριακό και γενικά το κρίσιμο θέμα των εγκαταστάσεων αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών και συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα , την σωστή διαβίωση υπό όρους υγιεινής και ασφάλειας , την φύλαξη και προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού , την εξυπηρέτηση του πολίτη , την δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης κ.λ.π.
Αντιμετωπίστηκε και αυτό επιλεκτικά για συγκεκριμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις παραπάνω ανάγκες και μέσα από χρηματοδότηση που δίνονταν στην βάση εξυπηρέτησης των παραπάνω στρατηγικών σχεδιασμών ( Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ,Β.Ι.Π.Ε. , Λιμάνια , Αεροδρόμια ).
Αφήνοντας για χρόνια ολόκληρα την συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών στο έλεος των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από πλευράς στέγασης και εγκαταστάσεων προσθέτοντας πλέον και τις απαράδεκτες συνθήκες στέγασης της μεγάλης πλειοψηφίας από τα 128 κλιμάκια περίπου που ιδρύθηκαν μετά την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης και τα οποία αφέθηκαν στην διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αρχών και την προσωπική δουλειά των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά .
Η οικτρή πραγματικότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των υπηρεσιών και κλιμακίων από τις 275 περίπου υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από την βιτρίνα των 29 περίπου νέων εγκαταστάσεων.

Συνάδελφοι

Τα προβλήματα του Π.Σ δεν εξαντλούνται μόνο σε αυτούς τους τομείς , απλά αυτοί οι τομείς επηρεάζουν σημαντικά όλο το φάσμα των λειτουργιών του σώματος .
Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα ποια μπορεί να είναι η μελλοντική εξέλιξη του Π.Σ. ;
Γιατί αντιμετωπίζετε ένας τόσος σοβαρός τομέας με τέτοια προχειρότητα χωρίς προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα για το σύνολο των αναγκών του ;
Το τεράστιο άνοιγμα αρμοδιοτήτων για το Π.Σ που έγινε αρχής γενομένης το 1998 με την δασοπυρόσβεση και συνεχίζετε μέχρι τα σήμερα για ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει ο υπόλοιπος κρατικός μηχανισμός λόγω υπολειτουργίας και υπο χρηματοδότησης ( εκχιονισμοί , πλημμύρες κ.λ.π.) χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι στοιχειώδης προϋποθέσεις τι θα μπορούσε πραγματικά να προσφέρει στον ελληνικό λαό ;
Τα ερωτήματα αυτά και πολλά άλλα απασχολούν τα στελέχη του Π.Σ. που μετρώντας τις απώλειες σε βάρος τους βλέπουν ότι χρησιμοποιήθηκαν ασύστολα για να περάσει από την πλάτη τους η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης του Π.Α.Σ.Ο.Κ. και της Νέας Δημοκρατίας τώρα .
Μιας αντεργατικής πολιτικής που πληρώθηκε από εμάς τους ίδιους με απανωτούς θανάτους συναδέλφων μας , με οικονομικές απώλειες ( απλήρωτη υπερεργασία ), με καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων όπως το ωράριο αλλά και με υποβάθμιση της επαγγελματικής μας υπόστασης .
Η μελλοντική εξέλιξη του Π.Σ στην βάση των πολιτικών που εφαρμόζονται και από τα δύο μεγάλα κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία είναι ενταγμένη στους γενικότερους σχεδιασμούς των αναδιαρθρώσεων που έχουν αποφασιστεί για τον δημόσιο τομέα .
Για να αλλάξει λοιπόν η κατάσταση στο Π.Σ. πρέπει να αλλάξει γενικότερα και η εφαρμοζόμενη πολιτική προς φιλολαϊκή κατεύθυνση .
Πρέπει όμως να αλλάξει ριζικά και η στάση των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου μας και κατ επέκταση της Ομοσπονδίας . Όσο θα παραμένουν οι συσχετισμοί υπέρ των δύο παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ και Π.Α.Σ.Κ. Π. τόσο χειρότερες θα είναι οι εξελίξεις στο Π.Σ και στα εργασιακά μας δικαιώματα .

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με στοιχεία για τον εξοπλισμό , την δύναμη , τις λειτουργούσες υπηρεσίες και κλιμάκια προς αξιοποίηση από τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις αλλά και από συναδέλφους που έχουν κάτι να προσθέσουν στον γενικότερο προβληματισμό για το Π.Σ. .