ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΤΟ 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

   ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (Ε.Α.Κ.Π.)

 

 

Η Παράταξή μας δημοσιεύει το Ψήφισμα και το πλαίσιο αιτημάτων που καταθέσαμε και ψηφίστηκε στο 8ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει περίπου ένα εξάμηνο από τότε, γίνεται αντιληπτό ότι οι εξελίξεις ήρθαν να δικαιώσουν και στην πράξη τις ανησυχίες μας αλλά και τις προθέσεις τους που αρκετό καιρό τώρα έχουν δρομολογηθεί τόσο από την προηγουμένη κυβέρνηση όσο και από την σημερινή.

Σοβαρές οι ευθύνες των συνδικαλιστικών ηγεσιών που συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν να συσκοτίσουν την πραγματικότητα και να ρίξουν στάχτη στα μάτια των συναδέλφων έτσι ώστε οι αντιδραστικές πολιτικές να περάσουν όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Απόδειξη ότι το ψήφισμα αυτό έμεινε καινό γράμμα.

Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και να διεκδικούμε.

 

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος.

 

Θεσσαλονίκη 4 Ιουνίου 2006.

 

Προς το

8ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

 

Εμείς οι αντιπρόσωποι του 8ου Συνεδρίου εργαζόμενοι του Πυροσβεστικού Σώματος έχοντας πλέον εξαντλήσει κάθε όριο ανοχής και βλέποντας ότι οι εργασιακές μας συνθήκες χειροτερεύουν μέρα με την μέρα εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για την αδιαφορία που αντιμετωπίζουμε στα προβλήματα μας χρόνια τώρα.

Καρπωνόμαστε τις συνέπειες των πολιτικών που μας αφαιρούν συνεχώς δικαιώματα και υποβαθμίζουν τις εργασιακές μας σχέσεις. 

Εργαζόμαστε πλέον υπό καθεστώς ανασφάλειας εξ αιτίας των μεγάλων ελλείψεων που έχουμε σε προσωπικό με το 31% της δύναμης να είναι κενές οργανικές θέσεις.

Το γεγονός αυτό από μόνο του θέτει σε κίνδυνο αποσάθρωσης και τις στοιχειώδεις δομές πυρασφάλειας που υπάρχουν, εκμηδενίζοντας οποιαδήποτε προσπάθεια οργάνωσης και σχεδιασμού αλλά και βάζει ταυτόχρονα σε  άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων στο Π.Σ. 

Εξαιτίας αυτών των ελλείψεων το ωράριο μας έχει γίνει λάστιχο και επιβάλλεται επιπλέον υπερεργασία μέσω παράνομων επιφυλακών.

Η οικονομική μας θέση συνεχώς επιβαρύνετε με την στασιμότητα που έχει επιβληθεί στις αποδοχές μας ενώ συγχρόνως υπάρχει αύξηση του κόστους ζωής μέσω των ανατιμήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης και στις δαπάνες που έχουν σχέση με την υγεία και την εκπαίδευση.

Οι περικοπές στα δεδουλευμένα μας νυχτερινά, η απλήρωτη υπερεργασία μας για τις Κυριακές, αργίες, υπερωρίες κ.λ.π. έρχεται να επιβαρύνει την ήδη δεινή οικονομική μας κατάσταση. 

Όλα τα αντιασφαλιστικά νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί από το 1992 και μετά μας έχουν επηρεάσει και έρχονται να ανατρέψουν τους όρους ζωής που επιβάλετε να υπάρχουν εξ αιτίας των συνθηκών της εργασίας μας.

Η παροχή του 2% που δόθηκε από την κυβέρνηση για την αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού δεν είναι αναγνώριση αλλά εμπαιγμός.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εγκρίνουμε ομόφωνα το παρόν ψήφισμα και ζητάμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της και την ικανο-ποίηση των παρακάτω αιτημάτων μας:

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 

· ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ επιπλέον 3.500 δοκίμων πυροσβεστών με χρονοδιάγραμμα διετίας για την κάλυψη των αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων που αγγίζουν το 31% της Οργανικής δύναμης. 

· ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ: Άμεση υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για τα 860 ευρώ Β.Μ. στον Βαθμό του Ανθ/γού με παράλληλη αναμόρφωση των συντελεστών με σκοπό την μείωση του ανοίγματος της ψαλίδας. Ενσωμάτωση των επιδομάτων εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης στον Βασικό Μισθό. Κατώτατες αποδοχές 1.300 ευρώ.

· Άμεση θεσμοθέτηση αποζημίωσης στην βάση του εργατικού δικαίου για την υπερεργασία τις υπερωρίες τα νυχτερινά κ.λ.π.

· Για τα μέχρι τώρα χρωστούμενα ρεπό με τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων να καταβληθεί εφάπαξ αποζημίωση ως λύση του αδιεξόδου που έχει δημιουργήσει το υπάρχον αντεργατικό καθεστώς προσμέτρησης της υπερεργασίας.

· Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων νυχτερινών με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2003.  

· ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΒΑΡΕΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ. Ζητάμε άμεση ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με 25 - 27 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας με πλήρη αποδοχές και καταληκτικό χρονοεπίδομα 60%.

· Χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας 20% επί του βασικού μισθού το οποίο θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές.

· Μειωμένο ωράριο - αυξημένη άδεια απουσίας για μεγαλύτερη αποχή από τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

· Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί υγιεινής και ασφάλειας.

· ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ. Πενθήμερη βδομάδα εργασίας 35 ωρών.

· Μη εφαρμογή και κατάργηση όλων των σχετικών διαταγών και εγκυκλίων περί επιφυλακών που εφαρμόζονται για να καλυφθούν τα οργανικά κενά  και οι πάγιες  ανάγκες  της υπηρεσίας.

· Άμεση ενεργοποίηση των αποφάσεων του 2ου Συνεδρίου για την προστασία του ωραρίου με διοικητικές  ενέργειες κατά όσων το παραβιάζουν και με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

· ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

· ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.

· ΟΧΙ στην επιχειρούμενη συρρίκνωση του Π.Σ. μέσα από τη μεταφορά των κλιμακίων στην δικαιοδοσία των δήμων ως εθελοντικά, που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας και το κτύπημα των εργασιακών μας σχέσεων.

· ΟΧΙ στην οποιαδήποτε μορφής ιδιωτικοποίηση τομέων του Π.Σ. μέσω των προγραμμάτων σύμπραξης  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άμεση χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των υποδομών του Π.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό.

· ΑΜΕΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ του επιδόματος αντιπυρικής περιόδου με χορήγηση σε μηνιαία βάση στο ύψος των 200 ευρώ.

· ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ  Π.Δ. 17/2006.

· Με πρόβλεψη η μετακίνηση από τα κλιμάκια προς τις υπηρεσίες, όταν γίνει με ευθύνη της υπηρεσίας λόγω αναστολής τους, να λογίζεται ως απόσπαση και να αποζημιώνεται ο μετακινούμενος.

· ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της παρ. 3 του ΑΡΘΡΟΥ 10 του Π.Δ. 86/2005 που εξαιρεί τους Αντιπυράρχους από  κάθε διάταξη του κανονισμού μεταθέσεων.

· ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ άμεσα η μαζική προσπάθεια εκμαυλισμού συνειδήσεων μέσω των ρουσφετολογικών πρακτικών με τις μακρόχρονες αποσπάσεις και τις επιλεκτικές μετακινήσεις ημετέρων προς τα πεζοπόρα κ.λ.π.

·  Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων με τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού που συμμετέχουν σ αυτά και η Φυσική Ηγεσία να αναλάβουν τις ευθύνες τους  για την  υπονόμευση του κανονισμού μεταθέσεων με τις παράνομες και  αναξιοκρατικές αποφάσεις.    

· ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια των πιστοποιημένων γνώσεων των γενικών και ειδικών προσόντων  και την φυσική κατάσταση.

Δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνει μόρια ο βαθμός απολυτηρίου που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων μέσα από μία μακρόχρονη διαδικασία και να αξιολογούνται οι γνώσεις του υποψηφίου μόνο από τι απαντήσεις θα δώσει σε 50 ερωτήσεις που μέρος αυτών θα λειτουργήσει και ως δήλωση κοινωνικών φρονημάτων (Πολιτικοί θεσμοί και οργάνωση κράτους). Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν τα ίδια μόρια για τις γνώσεις τους στην πληροφορική οι πτυχιούχοι του Πολυτεχνείου με τους εξειδικευμένους των Ι.Ε.Κ. συνέντευξη, τα ψυχοσωματικά τεστ και η μη δυνατότητα ένστασης σε κανένα επίπεδο του διαγωνισμού, εξυπηρετούν μόνο το φιλτράρισμα όσων δεν θα έχουν πάρει το χρίσμα. Οι φωτογραφικές δικλίδες 

α. Για μοριοποίηση μόνο των αλεξιπτωτιστών και των υποβρύχιων καταστροφέων εξαιρώντας τις υπόλοιπες ειδικές δυνάμεις

β. Για προσλήψεις σε ειδική κατηγορία Ε με κύριο προσόν το δίπλωμα ή την βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή Ο.Ε.Ε.Κ. «Ειδικός Δασικής προστασίας», όταν υπάρχουν δεκάδες δασολόγοι και δασοπόνοι στο Π.Σ που μένουν αναξιοποίητοι μαζί με όλα τα τρωτά σημεία του κανονισμού στερούν κάθε στοιχείο αντικειμενικότητας, αξιοκρατίας και αποκαλύπτουν το πραγματικό περιεχόμενο των βαρύγδουπων εξαγγελιών για αναβάθμιση του επαγγελματικού μας επιπέδου μέσα υποτίθεται από την αναβάθμιση των σχολών σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

· ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ όλων των εποχικών υπαλλήλων για την κάλυψη των πάγιων αναγκών πλαίσια της Πολιτικής προστασίας (Φύλαξη και συντήρηση δασών - Καταστολή δασικών πυρκαγιών - Αντιπλημμυρική προστασία κ.λ.π.).

                                              

Επίσης ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜE:

Την προστασία του Οικογενειακού μας εισοδήματος με:

· Φορολογική πολιτική στήριξης του εισοδήματος μας.

· Αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την υγεία.

· Πάγωμα των ανατιμήσεων και πάταξη της κερδοσκοπίας. 

   Την προστασία των σχέσεων εργασίας με:

· Πλήρη και σταθερή  απασχόληση με σταθερό ωράριο για κάθε εργαζόμενο.

·  Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

· Κατάργηση όλων των μορφών μερικής απασχόλησης.

· Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων από το 1990 και μετά.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

 

1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε. αμέσως μετά την λήξη του 8ου Συνεδρίου για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα μας και την αποφασιστικότητα μας για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

2. Ανάρτηση πανώ σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια με τα αιτήματα μας.

3. Το 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου στήσιμο ειδικών χώρων για ένα 4ήμερο στα προπύλαια στην Αθήνα και στον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση της κοινής  γνώμης με προπαγανδιστικό υλικό και την συλλογή υπογραφών συμπαράστασης. Μοίρασμα φέιγκ βολάν σε όλα τα διόδια της χώρας. 

4. Το 2ο δεκαήμερο του Ιουνίου Πανελλαδική Κινητοποίηση στην Αθήνα με παράσταση διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους υπουργούς και τον Πρωθυπουργό. Συμβολικός αποκλεισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 

5. Το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ένστολες Κινητοποιήσεις στις έδρες των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων.

6. Το 2ο δεκαήμερο του Ιουλίου - Κήρυξη Λευκής απεργίας στις Υπηρεσίες Πυρασφάλειας, Ανακριτικού, Γραμματείας κ.λ.π. 

7. Το 1ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου προετοιμασία για μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο.

8. Το 2ο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου σύγκληση πανελλαδικής Συνδιάσκεψης όλων των πρωτοβάθμιων ενώσεων για εκτίμηση των αποτελεσμάτων και παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα. Κάλεσμα σε συνεργασία και συμπαράσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων του  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την κήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ στα πλαίσια αξιοποίησης του συνταγματικού μας δικαιώματος.