ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩ Η ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

                                                                                                        του Μιχαήλ Μιχαήλ

  Μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

 

    Κάθε χρόνο κατατίθεται ο οικονομικός απολογισμός της Ομοσπονδίας και κάθε χρόνο πλανώνται μία σειρά ερωτημάτων τουλάχιστον επίσημα και φωναχτά μόνο από την Ε.Α.Κ.Π..

Πως αξιοποιούνται τα χρήματα των μελών και τι αντίκτυπο έχουν στην ενημέρωση τους, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, στην προώθηση και προαγωγή των εργασιακών ζητημάτων, στην οργάνωση και πραγματοποίηση κινητοποιήσεων, στην νομική υποστήριξη των δικαιωμάτων τους κ.λ.π.; Από τα οικονομικά στοιχεία του Οικονομικού απολογισμού εσόδων εξόδων για την περίοδο Μάιος του 2005 - Απρίλιος του 2006 που κατέθεσε το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ (κεφάλαιο. Α’).

Και από την παρακάτω οικονομική συγκριτική ανάλυση που έκανε η Ε.Α.Κ.Π. βάση των στοιχείων αυτών και μοίρασε στους αντιπροσώπους του 8ου Συνεδρίου (κεφάλαιο Β΄) προκύπτει ότι η Ομοσπονδία πέραν των λειτουργικών της εξόδων ΔΙΧΩΣ:

· Να παρέχει ενημέρωση προς της πρωτοβάθμιες Ενώσεις και τα μέλη τους μέσω: Έκδοσης εφημερίδας - Διατήρησης Ιστοσελίδας - Έκδοσης ενημερωτικών εγχειριδίων για τα εργασιακά ζητήματα (ασφαλιστικό, μισθολόγιο, ωράριο, κανο-νισμό μεταθέσεων κ.λ.π)

· Να έχει πραγματοποίηση ούτε μία περιοδεία στις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της χώρας (κάτι που τα 8 χρόνια λειτουργίας της δεν έγινε ποτέ).

· Να έχει πραγματοποιήσει στο διάστημα αυτό ούτε μία κινητοποίηση.

· Να έχει διαθέσει κονδύλια σε επιστημονικούς φορείς για μελέτες για τα εργασιακά μας θέματα.

· Να έχει εκδοθεί ούτε μία νομική γνωμοδότηση επί βασικών εργασιακών θεμάτων.

Παρ’ όλα αυτά είχε λειτουργικά έξοδα για έναν χρόνο (εκτός της Α.Δ.Ε.Δ.Υ) 70.251,30 ευρώ ( 23.938.130 δρχ. ) με μέσο όρο τον μήνα 5.854,28 ευρώ (1.994.844 δρχ.) !!!  Και το ερώτημα: Για ποιο λόγο γίνονται τα Διοικητικά Συμβούλια; Τι αποφασίζεται σε αυτά και τι γίνεται με τις αποφάσεις αυτές;

Για ποιο λόγο γίνονται τα συνέδρια; Τι συζητιέται σ’ αυτά; Τι αποφασίζεται και τι γίνεται με το πέρας των εργασιών τους;

Τι έργο προσφέρουν αυτοί που κατέχουν διακριτές θέσεις ευθύνης στο προεδρείο;

Το τι γίνεται στα όργανα της Ομοσπονδίας όμως συνάδελφοι το ξέρουμε πλέον όλοι πολύ καλά και οι κατά καιρούς 19 σύμβουλοι στο Δ.Σ. και οι 180 περίπου αντιπρόσωποι των Ενώσεων που συμμετέχουν στα Συνέδρια.

 Γνωρίζουμε όλοι ότι τα όργανα της Ομοσπονδίας με ευθύνη των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. & ΠΑΣΚ Π. παίζουν διακοσμητικό ρόλο. Ένας διακοσμητικός όμως ρόλος που στοιχίζει περίπου 2.000.000 δρχ. τον μήνα .

 Και παρ όλο που είναι παγιωμένη και γνωστή η απραξία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και δεν δικαιολογούσε καμία περαιτέρω αύξηση στην συνδρομή των μελών υπέρ της Ομοσπονδίας, δεν εμπόδισε στο περυσινό 7ο Συνέδριο να ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι του Συνεδρίου κατόπιν παρότρυνσης των παρατάξεων Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ  & ΠΑΣΚ Π. την αύξηση της συμμετοχής των Ενώσεων προς την Ομοσπονδία  κατά 0,70 ευρώ (238 δρχ.) για κάθε μέλος. Με αποτέλεσμα να ανέλθει στα 2,20 ευρώ η εισφορά, εισπράττοντας πλέον η Ομοσπονδία  το μεγαλύτερο μέρος από την μηνιαία συνδρομή που παρακρατείτε από κάθε μέλος σε βάρος των Ενώσεων. Γιατί άραγε; Μπορούν να εξηγήσουν τώρα σε τι χρησίμευσε για τα μέλη αυτή η αύξηση και γενικότερα για τα εργασιακά μας θέματα;  Για να πούμε ότι τέλος πάντων έπιασε τόπο η αύξηση ρε αδελφέ;

 Είχαν άδικο η Ε.Α.Κ.Π. και οι τρεις Ενώσεις που αντιδρούσαν σε αυτήν την αύξηση ως αδικαιολόγητη και καταχρηστική όπως της Στερεάς Ελλάδας, της Ηλείας και της Λακωνίας; Όχι βέβαια, γιατί η αναντιστοιχία έργου και εξόδων μιλάει από μόνη της .

 Το γεγονός ότι μετά την αύξηση αυτή η Ομοσπονδία κάθε τετράμηνο εισπράττει μεγαλύτερο ποσό από ότι εισπράττουν και οι 19 Ενώσεις μαζί, γίνεται εκτός των άλλων αντιληπτό ότι μέσω της οικονομικής αφαίμαξης επιχειρείται η πλήρη αδρανοποίηση των Ενώσεων.

 Τα παρακάτω στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και παρατίθενται προκειμένου να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΑΠΌ  05 / 2005  -  04 /2006 

(παρατίθεται έτσι όπως ακριβώς κατατέθηκε στο Συνέδριο για έγκριση)

 Ε Σ Ο Δ Α

Συνδρομές :1ουΤετρ 2005 (Μεικτά Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.&Πρωτ/θμιεςΕνώσεις)  83.906,80 ευρώ

   «             2ου       «              «            «              «               «                         108.496,92     «

  «             3ου   «              «            «              «                        «                     104.525,32     «

Από τόκους καταθέσεων                                                                                       348,05    «

Από υπόλοιποΤαμείου                                                                                   22.132,88    «

Σύνολο Εσόδων                                                                                         319.409,97    «

 

Ε Ξ Ο Δ Α

Συνδρομές Πρωτ/θμιων   Ενώσεων  1ουΤετραμήνου  2005                    47.846,26     «  

   «                  «                    «               2ου       «               «                          54.183,32     « 

  «                  «                «                   3ου       «             «                             50.638,52     «   

 Συνδρομές  προς   Α.Δ.Ε.Δ.Υ.                                                                     28.580,25     «   

 Οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου                                          12.443,00     «    

 Συνέδριο Ερέτρια  2005                                                                              14.762,61    «

 Υπάλληλος                                                                                                    10.871,18    « 

 Νομικός Σύμβουλος                                                                                      9.728,51    « 

 (ΛοιπάΈξοδα–Συνδιασκέψεις,Ενοίκιο,Δ.Ε.Η.  Ο.Τ.Ε.«Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

Κοινόχρηστα,ΓραφικήΎλη,Λειτουργικά,Εφορία,Ένσημα,Αναλώσιμα,κ.λ.π. )     22.446,00                                                                                      

   ΣΥΝΟΛΟ     ΕΞΟΔΩΝ                                                                        251.499,65  «                                                                                                           

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΤΑΜΕΙΟΥ                                                                         67.910,32 «

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΤΗΣ  Ε.Α.Κ.Π.

ΕΣΟΔΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ   -   ΕΣΟΔΑ   και των  19  Πρωτοβάθμιων Ενώσεων   
                       Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                 Ενώσεων         Διαφορά     

 Α΄ Τετράμηνο 36.060,54                           47.846,26       - 11.785,72

 Β.        «           54.313,60  μετά την αύξηση0,70e 54.183,32       +    130,28

 Γ΄        «           53.886,80                          50.638,52        +  3.248,28

      Σύνολο    144.260,94                        152.715,10        -   8.454,16

                       +22.132,88   υπόλοιπο Ταμείο  προηγ/μενης 

                  +          348,05   Τόκοι  

         Σύνολο       166.741,87  

ΕΞΟΔΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ   χωρίς κινητοποιήσεις70.251,30 ε (23.938.130 δρχ.)

   ΑΔΕΔΥ  :                                               28.580,25  « ( 9.738.720 δρχ.)

                                         ΣΥΝΟΛΟ        98.831,55  «  (33.676.851 δρχ.)

   

ΕΣΟΔΑ Ομοσπονδίας                       166.741.87  "  (56.816.995 δρχ.)

ΕΞΟΔΑ  Ομοσπονδίας   12 μηνών   98.881,55  "   (33.676.851  «   )

                 Νέο  υπόλοιπο                    67.910,32      (23.140.144   «  )

 

 Μέσος όρος για την περίοδο του ενός έτους των λειτουργικών εξόδων τον μήνα  χωρίς κινητοποιήσεις.

70. 251,30 ευρώ : 12   =      5.854,28   ευρώ   τον μήνα  

                                       ή

23.938.130 δρχ. : 12   =    1.994.844    δρχ.   τον μήνα

 

    Ας αναλογιστεί τώρα ο κάθε συνάδελφος:

Πως η Ε.Α.Κ.Π., χωρίς να έχει τα εκατομμύρια των εσόδων της Ομοσπονδίας, παρά μόνο την προαιρετική συνεισφορά των στελεχών της και των συναδέλφων και με μία μόνο έδρα που κατέχει στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ από τις 19 καταφέρνει:

· Να εκδίδει εφημερίδα που μοιράζεται σε όλες τις Υπηρεσίες.

· Να στέλνει σε όλη  την Ελλάδα  ανακοινώσεις για κάθε εργασιακό ζήτημα.

· Να πραγματοποιεί με χρονοδιάγραμμα ενημερωτικές περιοδείες γύρω από τα εργασιακά σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της χώρας.

· Να παρεμβαίνει για κάθε καταστρατήγηση που τις καταγγέλλεται.

· Να προωθεί τα εργασιακά ζητήματα προς κάθε κατεύθυνση.

· Να πραγματοποιεί παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κ.λ.π.   

    Τι κλίμα θα επικρατούσε σε σχέση με τα εργασιακά μας θέματα και γενικότερα στον κλάδο μας, εάν η ΕΑΚΠ αποκτούσε με την στήριξη των εργαζομένων την πλειοψηφία στα συνδικαλιστικά μας όργανα;