ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                                                                                     του Μιχαήλ Μιχαήλ

μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

Ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολεί όλους μας είναι το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό και η κάθε παρέμβαση σε αυτό επηρεάζει καταλυτικά το βιοτικό μας επίπεδο.

Δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει εξαίρεση και όπως σε όλα σχεδόν τα σοβαρά εργασιακά ζητήματα υπάρχει ανυπαρξία ενημέρωσης κυρίως από τους συνδικαλιστικούς μας φορείς έτσι και το ζήτημα αυτό περιβάλλεται από ένα πέπλο μυστηρίου για τους περισσότερους συναδέλφους.

Από την ψήφιση και εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων του Σιούφα εδώ και 15 χρόνια δεν υπήρξε καμία μα καμία ενημέρωση από τα προεδρεία των κορυφαίων συνδικαλιστικών μας οργάνων αρχικά της τότε Π.Ε.Υ.Π.Σ. και μετά της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Είναι τέτοιας μορφής η αδράνεια στο θέμα αυτό που αρκετά μέλη ακριβώς επειδή δεν έγινε καμία επίσημη αναφορά ή ανάλυση από τα συνδικαλιστικά όργανα και για τις ρυθμίσεις Σιούφα αλλά και για τον πρόσφατο αντιασφαλιστικό Νόμο του ΠΑΣΟΚ 3029/2002 πίστευαν ότι εμάς τους πυροσβέστες δεν μας αγγίζουν οι διατάξεις τους ή ότι δεν έχουν σοβαρές επιπτώσεις.  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με τις δυνάμεις που διαθέτει πάντα προσπαθούσε και προσπαθεί να ρίξει λίγο φως στο σκοτάδι που μας έχουν ρίξει χρόνια τώρα με σκοπό να φωτίσει το τοπίο των εργασιακών μας σχέσεων και να γίνει κατανοητό στους συναδέλφους και του πιο απομακρυσμένου κλιμακίου τι υφίσταται γύρω από τα εργασιακά μας θέματα.

Διαπιστώνουμε μέσα από την όποιας μορφής επικοινωνία μαζί σας αλλά και μέσα από την κατ ιδίαν επαφή στις περιοδείες, ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης για τα πιο βασικά θέματα.

Για αυτό και εμείς μέσα από κάθε νέο τεύχος, από τις ανακοινώσεις και μέσα από την ιστοσελίδα μας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του κλάδου μας και να δώσουμε απαντήσεις. Είναι δεδομένο ότι όλες οι αλλαγές που έγιναν στο ασφαλιστικό σύστημα από το 1990 και μετά ήταν σε βάρος των εργαζομένων.

Στόχος τους η επιμήκυνση του ορίου ηλικίας, η παράλληλη μείωση των συντάξιμων αποδοχών και η πιο μεγάλη συμμετοχή του εργαζόμενου στις εισφορές.

Η βασική επιδίωξη μέσω των τριών αντιασφαλιστικών νομοσχεδίων της Κυβέρνησης της Ν.Δ. ήταν να διασπάσει το μέτωπο των εργαζομένων ενάντια στις αλλαγές στο ασφαλιστικό που ήθελε να περάσει.

  Για τον λόγο αυτό χώρισε τους εργαζόμενους σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με τις συνέπειες που για κάθε κατηγορία επεφύλαξε, με σκοπό οι λιγότερο θιγόμενοι να νοιώθουν ικανοποιημένοι για να μην υπάρξει ενιαίο μέτωπο αντιδράσεων.

Με τους Νόμους (Σιούφα)1902/90 - 2084/92 - 2094/92 οι εργαζόμενοι χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες:

· 1η Κατηγορία, Οι προσληφθέντες μέχρι 31/12/82:

 

Για τους οποίους αυξάνονταν σταδιακά οι εισφορές    τους για την κύρια σύνταξη από την 1-1-1993 σε 3%

    από την 1-1-1994 σε 5% και από την 1-1-1995 σε 6,67%. Ο υπολογισμός της σύνταξης τους γινόταν με τα τριακοστά πέμπτα, δηλαδή για κάθε έτος ασφάλισης υπολογίζουν 1/35 και οι συντάξιμες αποδοχές τους θα ανέρχονταν στο 80% των αποδοχών του τελευταίου μισθού τους.

· 2η  Κατηγορία, Οι προσληφθέντες από την 1.1.83 μέχρι και 30.9.1990.

· 3η Κατηγορία, Οι προσληφθέντες από την 1.10.90 μέχρι και 31.12.1992. 

· Για την μεν 2η κατηγορία αυξάνονταν οι εισφορές τους όπως και της 1ης κατηγορίας, για την 3η αυξάνονταν σταδιακά από 1.10.1990 μέχρι 30.6.1991 σε 5,25% από 1.7.1991 μέχρι 31.12.1992 σε 5,75% και από 1.1.1993 σε 6,67%. Ο υπολογισμός της σύνταξης τους για την 2η & 3η κατηγορία γινόταν με τα πεντηκοστά και οι συντάξιμες αποδοχές τους θα ανέρχονταν στο 80% των αποδοχών του  τελευταίου μισθού.

· 4η Κατηγορία, Οι προσληφθέντες από την 1.1.93. Για την κατηγορία αυτή οι εισφορές θα ανέρχονταν σε 6,67% από την 1.1.1993 και υπολογίζεται στο σύνολο των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών. Για τον υπολογισμό της σύνταξης τους δεν ίσχυαν ούτε τα 35τά ούτε τα 50κοστά αλλά θα υπολόγιζαν 1,74 για κάθε συντάξιμο έτος και το ποσοστό που θα προέκυπτε (1,74 Χ 35 έτη = 60,9 %) 60,9% επί του μέσου όρου των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας. Εκτός και εάν ήταν ασφαλισμένοι πριν το 1993 σε άλλον ασφαλιστικό φορέα Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π. οπότε όταν θα θεμελίωναν δικαίωμα σύνταξης θα υπολόγιζαν σε 35τα ή 50κοστά ανάλογα με το τι ίσχυε την περίοδο  έναρξης της πρώτης ασφάλισης.  

Μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των τριών κατηγοριών. Οι τρεις πρώτες ήταν το μεταβατικό στάδιο αφού η 4η πλέον είχε ισχύ για όσους έμπαιναν στο Σώμα. Η κατηγορία αυτή ήταν η πλέον χαμένη αφού η διαφορά ποσοστού έφθανε στις 20 μονάδες και με τις πρώτες να υπολογίζουν 80% στον τελευταίο μισθό και την 4η  60,9% στο μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας και με περισσότερες κρατήσεις.    

Με τον Νόμο 3029/2002 και παρ ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί να αλλάξει τους νόμους του Σιούφα προς όφελος των εργαζομένων το βασικότερο που έκανε είναι ότι έκανε εξομοίωση προς τα κάτω. Κατήργησε μεν τα 50κοστά, αύξησε το ποσοστό για τους μετά το 1993 προσληφθέντες από 1,74% για κάθε συντάξιμο έτος σε 2 % αλλά μειώνει σταδιακά από την ημέρα εφαρμογής του νόμου την 1.1.2008 και σε βάθος δεκαετίας μία μονάδα για κάθε έτος το ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης για τους πριν το 1993 προσληφθέντες από 80% σε 70%. Επίσης για την ίδια κατηγορία δεν ισχύει πλέον ότι το ποσοστό σύνταξης υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό αλλά θα υπολογίζεται στον μέσο όρο της τελευταία πενταετίας, με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος πενταετίας.

Βασιζόμενοι στην ουσιαστική ανάλυση που έκαναν οι οικονομικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ και στα στοιχεία των διατάξεων του ασφαλιστικού Νόμου 3029/2002 παραθέτουμε το παρακάτω επεξηγηματικό σημείωμα για την κατανόηση του νέου ασφαλιστικού από τον κάθε συνάδελφο ώστε να είναι εφικτό ο καθένας να το αξιοποιήσει για τον υπολογισμό της σύναξης του σύμφωνα με τις ατομικές του παραμέτρους.         

                                                             

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

Α. Για τους καταταγέντες μέχρι 31.12.1992

Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31.12.2007. Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το συνολικό χρόνο της συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου και τις συντάξιμες αποδοχές του.

Δηλαδή η σύνταξη υπολογίζεται στο 80% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών επί των ετών συνολικής υπηρεσίας προστιθέμενης και της οικογενειακής παροχής.

Κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας αντιστοιχεί σε 1/35 της πλήρους σύνταξης. Ειδικότερα:  

· Ποια είναι η συντάξιμη υπηρεσία; Συντάξιμη υπηρεσία είναι ο χρόνος της πραγματικής υπηρεσίας που έχει ο υπάλληλος στο Πυροσβεστικό Σώμα, στον στρατό, στο δημόσιο ή όποια άλλη προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σαν συντάξιμη από το δημόσιο, ο χρόνος μάχιμης υπηρεσίας (5αιτία) και τα πλασματικά 3/35 του Κονδύλη για τους Πυροσβέστες, Αρχ/στες, Πυρονόμους και για τους Αξιωματικούς εκ Πυρονόμων εφόσον συνταξιοδοτούνται με αποδοχές μέχρι Πυραγού και έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Επίσης την παραπάνω πλασματική συντάξιμη υπηρεσία δικαιούνται και οι Αξιωματικοί που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα λόγω προαγωγής νεοτέρων τους και δεν συμπληρώνουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 35 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας με την προϋπόθεση κατά-βολής από τους ιδίους του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.

· Ποιες είναι οι συντάξιμες αποδοχές;

Συντάξιμες αποδοχές είναι το σύνολο των αποδοχών του μήνα της εξόδου από την υπηρεσία οι οποίες έχουν υποβληθεί σε κράτηση για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 59 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων όπως:

1. Βασικός μισθός και επίδομα χρόνου υπηρεσίας.

2. Ποσό 176 ευρώ  που λαμβάνεται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης των εξερχόμενων  από την υπηρεσία από την 1.1.2003 κατά 7/35 του ποσοστού αναπλήρωσης της σύνταξης (80%) για κάθε έτος που έχουν καταβληθεί οι εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3029/2002. Όταν πρόκειται για  αξιωματικούς από τον βαθμό του Αρχιπυράρχου και άνω δεν λαμβάνεται υπόψη τα 176 ευρώ αλλά το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις, το οποίο καταβάλλεται τμηματικά, δηλαδή 1/5 αυτού από 1.1.2003. 

3. Το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 57,80 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της τμηματικής καταβολής του σε 4 ισόποσες δόσεις των 14,40 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Νόμου 3408/2005.

Με βάση τα παραπάνω το μεικτό ποσό σύνταξης προκύπτει από τον τύπο:

Βασικός μισθός + χρονοεπίδομα + το ποσό των 176 ευρώ ή του επιδόματος της υψηλής  ευθύνης + Επιδόματος ειδικών συνθηκών Χ 80%: 35 Χ έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας + οικογενειακό επίδομα.

Διευκρινίζεται ότι η σύνταξη υπόκειται σε κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη (2,55%) και φορολογείται ανάλογα με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών.

Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία,  η οποία διανύεται από 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά:

1. Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά τα πέντε τελευταία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία αποχωρεί της υπηρεσίας, χωρίς τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

2. Ειδικά για τους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν από 1η Ιανουαρίου του 2008 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2012 λαμβάνεται υπόψη ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος από 1η Ιανουαρίου 2008 και μέχρι την αποχώρηση του χωρίς τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών, των Δώρων Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας το κατά τη χρονική αυτή περίοδο. 

3. Το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης περιπτώσεις της παραγράφου αυτής με βάση το οποίο κανονίζεται η σύνταξη ορίζεται σε 79% για όσους αποχωρήσουν το έτος 2008, μειούμενο κατά 1% για καθένα από τα έτη αποχώρησης του υπαλλήλου και καταλήγει σε 70% για όσους αποχωρούν από το έτος 2017 και μετά. ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη νοείται το σύνολο των αποδοχών οι οποίες έχουν υποβληθεί σε κράτηση για κύρια σύνταξη:

Βασικός μισθός - επίδομα χρόνου υπηρεσίας - 176 ευρώ ή επίδομα υψηλής ευθύνης - επίδομα ειδικών συνθηκών.

 

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ  31.12.1992

 

Α - Συνολική συντάξιμη υπηρεσία μέχρι  31.12.07

1ο Παράδειγμα: Αρχ/στης μη παραγωγικής σχολής έχει 23 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, 2 χρόνια στρατιωτική θητεία, 5 χρόνια μάχιμη υπηρεσία, έγγαμος με δύο τέκνα, λαμβάνει βαθμό συνταξιοδότησης Πυραγού με χρονοεπίδομα  52% και έχει συμπληρώσει 33/35 (23+ 2 στρατός + 5 μάχιμα + 3 Κονδύλη). Ο υπολογισμός της σύνταξης προκύπτει από τον τύπο:

Βασικός + χρονοεπίδομα + το ποσό των 176 + 43,20 ( ¾ επιδόματος ειδικών συνθηκών ) Χ 80%: 35Χ33 + οικογενειακό επίδομα δηλαδή: 868 + 451,36 +176+43,20 Χ 80 % : 35 Χ 33 = 1.538 Χ 80%:35 Χ 33 = 1.230,85:35 Χ 33 = 35,17 Χ 33 = 1.160, 61 + 71 (Οικογ.) = 1.231,61 ευρώ.

2ο Παράδειγμα: Πύραρχος έχει 28 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας 2 χρόνια στρατιωτική θητεία, 5 χρόνια μάχιμη υπηρεσία, έγγαμος με δύο τέκνα με αυτεπάγγελτη αποστρατεία, λαμβάνει βαθμό συνταξιοδότησης Αντιστράτηγου με χρονοεπίδομα 60% και έχει συμπληρώσει 35/35 (28+2 Στρατός + 5 μάχιμα). Ο υπολογισμός της σύνταξης προκύπτει από τον τύπο:

Βασικός + χρονοεπίδομα + επίδομα υψηλής ευθύνης (στο βαθμό του ταξιάρχου) + 43,20Χ 80% + 71 οικογενειακό δηλαδή: 1.498 + 896,8 + 205 + 43,20 Χ 80% + 71 = 2.116 + 71 = 2.187 ευρώ.

3ο Παράδειγμα: Πυρονόμος έχει 33 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, 2 χρόνια στρατιωτική θητεία, 5 χρόνια μάχιμη υπηρεσία και 3 χρόνια ασφάλισης στο Ι.Κ.Α., έγγαμος με δύο τέκνα, λαμβάνει βαθμό συνταξιοδότησης  Πυράρχου  με χρονοεπίδομα 60% και έχει συμπληρώσει 35/35 (33 + 2 Στρατός) και 3/50 Ι.Κ.Α. Ο υπολογισμός της σύνταξης προκύπτει από τον τύπο:

Βασικός + Χρονοεπίδομα + το ποσό των 176 ευρώ + 43,20 Χ 80% + 3/50 + οικογενειακό επίδομα, δηλαδή: 1.106 + 633,6 + 176 + 43,20 Χ 80% + 3/50 + 71 = 1.958,80 Χ 80% + 3/50 + 71 = 1.567,04 + 94,02 + 71 = 1.732,06 ευρώ.

Για αυτό το παράδειγμα επισημαίνονται τα εξής :

1ο Το 1/50 υπολογίζεται διαιρώντας το 80% των συντάξιμων αποδοχών δια του 50 δηλαδή διαιρούμαι το 1.567,04 : 50 = 31,34 Χ 3 = 94 ,02

2ο Τα μάχιμα και τα 3/35 του Κονδύλη δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης, γιατί έχει ήδη συμπληρώσει 35/35 πραγματική υπηρεσίας καθόσον αυτά λαμβάνονται υπόψη μόνο για την συμπλήρωση 35/35.

B. Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1-1-2008 μέχρι και 31.12.2012.

Για να γίνει κατανοητός ο υπολογισμός της σύνταξης δίνονται οι κάτωθι επισημάνσεις και διευκρινίσεις:

· Με τον νόμο 3029/2002 καθορίστηκε ότι για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2008 θα ισχύσει νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Διευκρινίζεται ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού θα ισχύσει μόνο για το χρόνο που διανύεται από 1.1.2008, ενώ για τον χρόνο που έχει διανυθεί μέχρι την 31.12.2007, θα ισχύσει σύμφωνα με τον κώδικα Συντάξεων ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης , με τα παλαιά δεδομένα (35/35).

· Επισημαίνεται ότι στην συνολική συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31-12-2007 συνυπολογίζονται όλες οι συντάξιμες υπηρεσίες σύμφωνα με τον κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Δηλαδή συνυπολογίζονται η στρατιωτική υπηρεσία, η σχολή, η υπηρεσία στο Π.Σ., τα μάχιμα, τα 35/35 οι δημόσιες υπηρεσίες και όποια προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το δημόσιο (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε, Ν.Α.Τ. κ.λ.π.) Επίσης συνυπολογίζονται και τυχόν προσαυξήσεις για εξάμηνα πτητικά - Αλεξιπτωτιστή.

· Διευκρινίζεται ότι από την υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν έχει αντιμετωπισθεί ακόμη η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3029/2002. 

Παραδείγματα για την συνολική συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31.12.2007 υπολογίζουμε με τον τρόπο που αναφέρεται στα προηγούμενα παραδείγματα.

1ο  Για  όσους συνταξιοδοτούνται το έτος 2008 υπολογίζεται ως εξής :

Μέσος όρος μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών (Βασικός + χρονοεπίδομα + ποσό 176 ευρώ ή τα 5/5 του επιδόματος υψηλής ευθύνης) + Επίδομα Ειδικών συνθηκών έτους 2008 Χ 2,2571% ( 79% :35).

Αν υποθέσουμε ότι ο Αρχ/στης μη παραγωγικής σχολής του προηγούμενου πρώτου παραδείγματος παραμείνει και όλο το 2008 στην υπηρεσία, πιθανόν να διαμορφωθεί ο βασικός  μισθός στον Βαθμό του Πυραγού  με την νέα εισοδηματική πολιτική του 2008 σε 900 ευρώ τότε θα  πάρει για το 2008 επιπλέον σύνταξη ως εξής : 900 + 468 + 176 + 43,20 ειδικών συνθηκών μέχρι τον Σεπτέμβριο και 57,60 μέχρι τον Δεκέμβριο = 1587,20 Χ 8 μήνες  = 12.697,60 + 1.601,60 Χ 4μήνες = 12.697,60 + 6.406,40 = 19.104 : 12 = 1.592  ο μέσος όρος των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών.

Άρα  1.592 Χ 79% :35 = 1.257,68 : 35 = 35,93 ευρώ επιπλέον σύνταξη.

 1.231,61 ευρώ μέχρι 31-12-2007

      35,93   «      από 31-12-2007 μέχρι 31-12-2008.

 1.267,54  Συνολική σύνταξη

2ο Για  όσους συνταξιοδοτούνται το έτος 2009 υπολογίζεται ως εξής :

     Μέσος όρος μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ετών 2008 και 2009 Χ 2,2285% (78%:35) Χ 2.

3ο  Για όσους συνταξιοδοτούνται το έτος 2010 υπολογίζεται ως εξής:

     Μέσος όρος μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ετών 2008,2009,Χ 2,2% ( 77%:35) Χ 3.

4ο Για όσους συνταξιοδοτούνται το έτος  2011 υπολογίζεται ως εξής:

 Μέσος όρος μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ετών 2008, 2009, 2010 και 2011 Χ 2,1714% ( 76:35) Χ 4.

5ο Για όσους συνταξιοδοτούνται το έτος 2012 υπολογίζεται ως εξής:

 Μέσος όρος μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ετών 2008,2009, 2010, 2011και 2012 Χ 2,1428 (75%: 35)Χ 5.  

Γ.  Όσοι συνταξιοδοτούνται  από  1.1.2013

Για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1-1-2013 και μετά θα υπολογίζεται ο μέσος όρος; των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών των τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται του έτους συνταξιοδότησης πολλαπλασιαζόμενος επί του ποσοστού 74% : 35 μειούμενο κατά 1% για το καθένα από τα επόμενα έτη, καταλήγοντας στο 70% για όσους αποχώρησαν από το έτος 2017 και μετά.

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ 1.1.1993 που δεν ήταν πριν το 1993 ασφαλισμένοι σε άλλον φορέα.

1ο Για τον υπολογισμό της σύνταξης των πυροσβεστικών υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη ποσοστό του μηνιαίου μισθού και η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τους.

2ο Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 2% του κατά την προηγούμενη παράγραφο μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού για κάθε έτος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

3ο Ως μηνιαίος ασφαλιστέος μισθός νοείται το πηλίκον της διαιρέσεως του συνόλου της πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας δια του αριθμού των μηνών ασφάλισης των ετών αυτών. Προκειμένου για εξερχόμενους λόγω ανικανότητας, αν ο συντάξιμος χρόνος είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ο υπολογισμός γίνεται με βάση το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του χρόνου ασφάλισης, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την έξοδο τους.

4ο Με βάση τα παραπάνω το ποσό της σύνταξης προκύπτει από τον τύπο:

Ασφαλιστέος Μισθός  Χ  2%  Χ  έτη υπηρεσίας.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ  ΑΠΟ 1.1.1993  

 

Εάν ο μηνιαίος ασφαλιστέος μισθός του συνταξιοδοτούμενου με 25 έτη υπηρεσίας το 2018 είναι 1.400 ευρώ το οποίο προκύπτει διαιρώντας το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας που προηγείται του έτους εξόδου δια των μηνών ασφάλισης (60 μήνες), τότε η σύνταξη θα είναι: 1.400 Χ 2% Χ 25 = 700 .

  Με μία απλή σύγκριση των παραδειγμάτων είναι ολοφάνερο πόσο τεράστια διαφορά υπάρχει με τους πριν το 1993 ασφαλισμένους. Οι συντάξεις για τους νεότερους ασφαλισμένους παίρνουν πλέον την μορφή επιδομάτων.  

 

Π Ρ Ο Σ Α Υ Ξ Η Σ Ε Ι Σ

ΓΙΑ  ΕΞΑΜΗΝΑ  ΠΤΗΤΙΚΑ - ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΗ

 

  Η μηνιαία σύνταξη κάθε συνταξιοδοτούμενου από το δημόσιο ο οποίος διετέλεσε ως στρατιωτικός:

  1ο Σε κατάσταση πτητικής ενέργειας ή υπηρέτησε σε υποβρύχιο προσαυξάνεται για όσους συμπληρώνουν 1-27 εξάμηνα πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης σε περίοδο ειρήνης κατά 0,6/100 του μηνιαίου μισθού ενέργειας του βαθμού Πυραγού που ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο από το 1ο μέχρι και το 27ο και για όσους συμπλήρωσαν περισσότερα από 28 εξάμηνα πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης κατά 0,6/100 του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το 1ο μέχρι και το 27ο και κατά 1,2/100 για κάθε εξάμηνο πέρα από το 10ο.

2ο Σε κατάσταση ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν 1-10 εξάμηνα ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα σε περίοδο ειρήνης κατά 0,6/100 του μηνιαίου βασικού μισθού ενέργειας του βαθμού Αστυνόμου Β που ισχύει κάθε φορά για κάθε εξάμηνο από το 1ο έως το 10ο και για όσους συμπλήρωσαν περισσότερα από 11 εξάμηνα ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα σε περίοδο ειρήνης κατά 0,6/100 του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το πρώτο μέχρι το 10ο και κατά 1,2/100 για κάθε εξάμηνο πέρα του 10ου.

· Οι παραπάνω προσαυξήσεις παρέχονται μόνο στην περίπτωση κανονισμού σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2000.

· Επισημαίνεται  ότι για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφάλειας ο χρόνος που αναφέρεται  στο 2ο εδάφιο που προσμετράτε για προσαύξηση δεν υπολογίζεται διπλάσιος, καθόσον δεν υπάρχει ειδική διάταξη για τους υπηρετούντες  σ αυτά.

 

ΑΝΩΤΑΤΟ  ΚΑΙ  ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

Άρθρο 55 του Π.Δ. 166/2000

 

Σε καμία περίπτωση το σύνολο της μηνιαίας σύνταξης που απονέμεται ή που θα πρέπει να απονεμηθεί  σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το μηνιαίο συντάξιμο μισθό, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά και με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη.

Κατ εξαίρεση, αν συντρέχει περίπτωση προσαύξησης της σύνταξης για πτητικά ή καταδυτικά εξάμηνα, η σύνταξη προσαυξάνεται από το λόγο αυτό και μπορεί να ορισθεί μέχρι το μηνιαίο μισθό ενέργειας.

Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις συντάξεις των υπαλλήλων οι οποίοι λαμβάνουν προσαύξηση στο συντάξιμο μισθό τους κατά 1/50 για κάθε έτος υπηρεσίας πέρα από το 35ο και μέχρι του 40ου, καθώς και για αυτούς που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των Ν. 1897/1990 και 1977/1991 και των άρθρων 17 και 45 του Π.Δ. 166/2000 (συνταξιο-δοτούμενοι για νόσο ή τραύμα που προήλθε και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας).

Ειδικά για το ανώτατο όριο διευκρινίζεται ότι καμία σύνταξη που απονέμεται σύμφωνα με τον Κώδικα πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35/35 και την προσαύξηση των 5/50. Για να γίνει πλήρως κατανοητό αυτό παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Πυροσβεστικός Υπάλληλος ο οποίος συνταξιοδοτείται και έχει συνολική συντάξιμη υπηρεσία 48 ετών, δηλαδή:

                        35   χρόνια  πραγματικής  υπηρεσίας

                          2       «      στρατιωτικής υπηρεσίας

                          3       «      προϋπηρεσία σε φορέα κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ)

                           5       «      μάχιμης υπηρεσίας   

                           3/35   τα  πλασματικά 

           Σύνολο: 48

Θα πάρει σύνταξη που αναλογεί σε 35/35 και σε 5/50 και έτσι τα υπόλοιπα (8) χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας (μάχιμα και πλασματικά) δεν υπολογίζονται στην σύνταξη, καθόσον τα μάχιμα και πλασματικά προσμετρώνται για την προσαύξηση των τριακοστών πέμπτων (35) και μέχρι την συμπλήρωση των 35/35 και όχι πέραν αυτών.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ