Διαγωνισμός Κατάταξης Δοκ. Πυροσβεστών

του  Βλάχου Δημήτρη

 Αντιπρόσωπος Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Στις 7.2.2006 δημοσιεύθηκε το Π.Δ.19 (Φ.Ε.Κ.16 τεύχος Α΄) «Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις», βάση του οποίου εκδόθηκε στις 9-5-2006 η υπαριθμ. 21686 Φ.300.2 απόφαση του Αρχηγού με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πεντακοσίων σαράντα (540) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών».

Οι διαγωνισμοί πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα από το 1996 έως και το 2000 προκηρύσσονταν με βάση το κεφάλαιο Α΄ του Π.Δ. 170/96 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα προεδρικά διατάγματα 240/97, 150/98 άρθρο 1, 397/98, 68/99 άρθρο 2, 239/00 και καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος των Π.Δ.167/03 και 313/03. Οι διαγωνισμοί αυτοί χαρακτηρίστηκαν από όλη την Ελληνική κοινωνία ως οι πιο αντικειμενικοί στην ιστορία του Π.Σ.

Τον Δεκέμβριο του 2003 προκηρύχθηκε  διαγωνισμός πρόσληψης 264 Πυροσβεστών ο οποίος παραδόξως ματαιώθηκε τον Μάρτιο του 2004 με απόφαση του τότε Αρχηγού με αιτιολογία την ύπαρξη πλαστών όπως ειπώθηκε δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από υποψηφίους αλλά και την καθιέρωση ενός αντικειμενικότερου και δικαιότερου συστήματος. Από αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκαν εύλογα ερωτήματα για τους λόγους ακύρωσης του διαγωνισμού γιατί όπως είναι γνωστό η απόκρυψη πλαστών δικαιολογητικών και η μη προσκόμισή τους στη δικαιοσύνη συνιστά παράβαση καθήκοντος ενώ σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αιτία ακύρωσης διαγωνισμού. Παράλληλα δημιουργήθηκαν ελπίδες για την θεσμοθέτηση του δικαιότερου συστήματος πρόσληψης, των πανελληνίων εξετάσεων. Το σύστημα προσλήψεων που ίσχυε από το 1996 μπορεί να είχε αντικειμενικά κριτήρια, έδινε όμως τη δυνατότητα σε όσους λάβαιναν γνώση των τροποποιήσεων του Π.Δ.170/96 οι οποίες άλλαζαν συχνά το σύστημα μοριοδότησης προσόντων όπως η προϋπηρεσία οδηγών, εποχικών, εθελοντών κ.λ.π. να αποκτήσουν τα ανωτέρω προσόντα στο διάστημα που μεσολαβούσε από την έκδοση των Π.Δ. που αναφερόταν στις τροποποιήσεις ως την εκάστοτε προκήρυξη διαγωνισμού. Το γεγονός αυτό καθιστούσε επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή των πανελληνίων εξετάσεων για την κατάταξη δοκίμων Πυροσβεστών όπως ισχύει και για την Ελληνική Αστυνομία.

Τις προσδοκίες αυτές ήρθε να διαλύσει το Π.Δ. 19/2006 δημιουργώντας έναν κανονισμό κατάταξης που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω σε εποχές καταδικασμένες στη μνήμη όλων. Συγκεκριμένα:

· Δεν λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου για τον υπολογισμό των μορίων. Οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις όπου θα τους δοθούν πενήντα ερωτήσεις στις οποίες θα πρέπει να απαντήσουν το αργότερο σε τριάντα λεπτά της ώρας. Οι ερωτήσεις προέρχονται από τις θεματικές ενότητες της Νεοελληνικής γλώσσας, των Μαθηματικών, των γνώσεων γενικής παιδείας και από την θεματική ενότητα Πολιτικοί θεσμοί και οργάνωση του κράτους  χωρίς να έχει δοθεί συγκεκριμένη ύλη ώστε να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία από τους υποψηφίους. Οι πενήντα ερωτήσεις κληρώνονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μεταξύ εκατόν πενήντα ερωτήσεων την προηγούμενη των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση, νέα βαθμολόγηση γραπτών, ούτε χορήγηση αντιγράφων αυτών.

· Καθιερώνεται η διαδικασία της συνέντευξης την οποία διενεργεί η ίδια επιτροπή που απαρτίζεται από τρεις αξιωματικούς γενικών υπηρεσιών που έχουν την ικανότητα - όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Π.Δ. 19 - λόγω των γνώσεων τους ή της εμπειρίας τους να αξιολογήσουν την προσωπικότητα των υποψηφίων. Η επιτροπή βαθμολογεί «προσόντα» όπως η εμφάνιση, η παράσταση, η ικανότητα έκφρασης, ο ζήλος και το ενδιαφέρον στο πυροσβεστικό επάγγελμα, η ικανότητα προσαρμογής και ο χαρακτήρας κάθε υποψηφίου. Κατά της βαθμολογίας που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στη συνέντευξη δεν επιτρέπεται ένσταση.

· Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ λαμβάνουν ίδια μόρια για τις γνώσεις τους στην πληροφορική με τους αντίστοιχους των ΙΕΚ.

· Μοριοδοτούνται οι αλεξιπτωτιστές και οι υποβρύχιοι καταστροφείς ενώ εξαιρούνται οι υπόλοιπες ειδικές δυνάμεις.

· Η προϋπηρεσία των υποψήφιων οδηγών πριμοδοτείται με 50 μονάδες για 150 - 600 ένσημα και 80 μονάδες για περισσότερα από 600 ένσημα ενώ στους προηγούμενους διαγωνισμούς ο υπολογισμός γινόταν με βάση τα 150 ένσημα (εξάμηνο). Δηλαδή οδηγός με έξι μήνες προϋπηρεσία (150 ένσημα) πριμοδοτείται το ίδιο με κάποιον οδηγό που έχει συμπληρώσει 2 χρόνια προϋπηρεσία (600 ένσημα) και οδηγός με δύο χρόνια και μία ημέρα προϋπηρεσίας λαμβάνει ίδια μόρια με άλλον οδηγό που έχει 7 ή 8 χρόνια προϋπηρεσία.

· Συνεχίζεται ο εμπαιγμός των εποχικών υπαλλήλων καθώς η προσαύξηση που τους παρέχεται είναι 30 μονάδες κατά έτος για μέχρι 5 αντιπυρικές περιόδους κατά ανώτατο όριο.

· Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες οι οποίες υπήρχαν και στον προηγούμενο διαγωνισμό με σκοπό να εξακριβωθούν οι ψυχικές ικανότητες των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή όπως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η επιτροπή αυτή με πράξη που δεν υπόκειται σε ένσταση κρίνει τους υποψηφίους ικανούς ή μη για κατάταξη.

· Αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας των αθλητικών δοκιμασιών. Η αρχή είχε γίνει από την έκδοση του Π.Δ. 167/03 το οποίο ανέβαζε υπερβολικά τις απαιτούμενες  επιδόσεις των υποψηφίων.

· Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και τις αλλεπάλληλες  μετακινήσεις των υποψηφίων προς την Αθήνα για να υποστούν τις παραπάνω διαδικασίες και την οικονομική επιβάρυνση των ιδίων και των οικογενειών τους.

· Στη συνέχεια οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα κληθούν να φοιτήσουν στη σχολή Πυροσβεστών όπου η παρεχόμενη εκπαίδευση κινείται στα υποτυπώδη χρονικά περιθώρια των τριών ή τεσσάρων μηνών και στα επίπεδα προ εικοσιπενταετίας. Θα διαβιώσουν σε καθεστώς πλήρους άγνοιας για τα ισχύοντα εφόσον δεν θα τους δοθεί ο κανονισμός της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όπου μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν για πειθαρχικούς λόγους με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ.

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το δικαιότερο και αντικειμενικότερο - σε σχέση με το προηγούμενο - σύστημα προσλήψεων που επικαλούταν η φυσική και πολιτική ηγεσία.

Σε αυτό το πισωγύρισμα δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς και να επιτρέψουμε να μετατραπεί το Πυροσβεστικό Σώμα σε κέντρο πελατειακών σχέσεων της εκάστοτε κυβέρνησης που θα προσέρχονται οι ημέτεροι και οι προνομιούχοι. Πρέπει να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση και να δυναμώσουμε τη φωνή μας απαιτώντας ΑΜΕΣΑ: 

· Την κατάργηση του υπάρχοντος κανονισμού κατάταξης και τη δημιουργία  νέου με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια των πιστοποιημένων γνώσεων των γενικών και ειδικών προσόντων και τη φυσική κατάσταση των υποψηφίων για την άμεση κάλυψη των 3500 κενών οργανικών θέσεων με χρονοδιάγραμμα διετίας.

· Μετά την κάλυψη των υπαρχόντων οργανικών κενών εφαρμογή του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων για να αποκτήσει το επάγγελμα μας αξιοκρατική και ποιοτική υπόσταση και κάθε χρόνο να καλύπτονται οι κενές θέσεις που θα προκύπτουν από τον αριθμό των αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης.

· Οι προσλήψεις να γίνονται για δύο τομείς του Π.Σ. τον επιχειρησιακό και τον διοικητικό. Για τον επιχειρησιακό τομέα πέραν των γραπτών εξετάσεων οι υποψήφιοι να εξετάζονται για καλή σωματική κατάσταση, υγεία και να συμμετέχουν σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες θα διεξάγονται παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

· Την ύπαρξη ανάλογης υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία με διάρκεια σπουδών τρία έτη, δύο έτη θεωρητικής εκπαίδευσης και ένα έτος πρακτικής πριν την τοποθέτηση στις υπηρεσίες.

· Την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και τον εμπλουτισμό της επαγγελματικής εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας με σύγχρονη εκπαιδευτική ύλη. Αξιοποίηση όλου του επιστημονικού προσωπικού.

· Την απεμπλοκή του Πυροσβεστικού Σώματος από τα Σώματα Ασφαλείας και την υπαγωγή του στο Υπουργείο Εσωτερικών στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής του αποστολής.