ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ

του Λιάσκου Σπύρου

Μέλους του Δ.Σ. Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Η Ε.Α.Κ.Π. έχοντας επισημάνει κατά καιρούς τους φόβους και την αγωνία της για την πορεία των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων πραγματοποίησε επίσκεψη ενημέρωσης την Τρίτη 27 Ιουνίου 2006 στα γραφεία των Ταμείων μας Ε.Τ.Υ.Π.Σ. & Τ.Α.Υ.Π.Σ. στο Περιστέρι.

Η αντιπροσωπεία της Ε.Α.Κ.Π. αποτελούμενη από τους Μιχαήλ Μιχαήλ, Καραγκούνη Δημήτρη και Λιάσκο Σπύρο, συναντήθηκε με τους Διευθυντές των Ταμείων προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση τους αφού καμία σχετική ενημέρωση δεν υπάρχει, παρ ότι υπάρχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας εκεί. Τα στοιχεία που συνέλεξε σε συνδυασμό με την στασιμότητα των προσλήψεων, την αύξηση των συνταξιοδοτήσεων δεν προοιωνίζουν και τόσο ομαλή πορεία των ταμείων στο μέλλον.

Τα στοιχεία που δόθηκαν δεν είναι αρκετά για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα καθ όσον δεν υπάρχει πρόσφατη αναλογιστική μελέτη για την πορεία των ταμείων. Η ΕΑΚΠ με το υπ. αριθμ. 14/07/06 έγγραφο της αιτήθηκε μέσω της Φυσικής Ηγεσίας να της δοθεί αναλογιστική μελέτη των ταμείων. Η προφορική όμως απάντηση που πήρε δια στόματος διευθυντών των Ταμείων είναι ότι είναι παλιά η μελέτη και δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Επίσης ότι δεν έχει γίνει νέα γιατί έχει ένα σχετικό κόστος. 

Τα στοιχεία που δόθηκαν από τους Διευθυντές των Ταμείων μετά από έγγραφο αίτημα της Ε.Α.Κ.Π. είναι σχετικά με το ύψος των αποθεματικών τους και τους ισολογισμούς τους, της τελευταίας 7ετίας (1999-2005).  

 

A. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

      ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Τ.Α.Υ.Π.Σ.  

 

Σύμφωνα με δήλωση του διευθυντή του Τ.Α.Υ.Π.Σ. Πυράρχου Κατέρη Σπυρίδωνα προς το παρόν όσο η αναλογία συνταξιούχων προς εργαζόμενο είναι 1 προς 2,35 (3.865 συνταξιούχοι και 9.079 εργαζόμενοι, στοιχεία μέχρι και τον Ιούνιο του 2006) δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Όταν πέσει κάτω από το 2 δηλαδή 1,9 ή 1,8 τότε αρχίζει η αντίστροφή μέτρηση.

 

Είναι σίγουρο ότι εάν δεν γίνουν γενναίες προσλήψεις εξ αίτιας της 6ετους στασιμότητας στο θέμα αυτό και των συνεχώς αυξανόμενων συνταξιοδοτήσεων ενόψει της εφαρμογής από την 1/1/2008 του αντιασφαλιστικού νόμου 3029/2002 δεν θα αργήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Η Ε.Α.Κ.Π. προκειμένου να εξαγάγει κάποια συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση των αποθεματικών των ταμείου ζήτησε τα εξής στοιχεία με το υπ. αρίθμ. 3/07/06 έγγραφο της.

1. Ποιο είναι το σημερινό ύψος των αποθεματικών του ταμείου.

2. Τον συνολικό αριθμό των συνταξιούχων που τους χορηγείτε μέρισμα από το ταμείο.

3. Τον ισολογισμό εσόδων - εξόδων από το έτος 1999 και για κάθε έτος μέχρι και το 2005 (μόνο το συνολικό ποσό).

 Η απάντηση που δόθηκε με το υπ. αρίθμ. 1141 Φ.517.6 - 14/07/06 έγγραφο είναι:

1. Το κεφάλαιο του Ταμείου με ημερομηνία 31/12/2005 είναι 67.735.568,67 ευρώ.

2. Ο αριθμός των συνταξιούχων του Ταμείου με στοιχεία Β΄ τριμήνου 2006 είναι 3.865.

3. Οι ισολογισμοί του Ταμείου από το έτος 1999 μέχρι και το έτος 2005 παρουσιάζουν συνεχώς πλεόνασμα ως παρακάτω:   

α.    Το έτος       1999        4.264.611,32   ευρώ   

β.       «              2000        5.301.712,37      «

γ.       «              2001        4.481.923,50      «

δ.       «              2002        6.930.146,96      «

ε.       «              2003        6.035.369,99      «

στ.     «              2004        5.937.059,87      «

ζ.       «              2005        5.857.279,06      «

Δεν δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία εσόδων εξόδων όπως ζητήθηκε που θα βοηθούσαν να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα εάν η πορεία είναι φθίνουσα η μη, παρά μόνο το πλεόνασμα. Έστω και αυτό το στοιχείο όμως δείχνει ότι από το 2003 αρχίζει μία μικρή αλλά σταθερή μείωση του ετήσιου πλεονάσματος.

 

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ε.Τ.Υ.Π.Σ.

 

Από τον διευθυντή του Ε.Τ.Υ.Π.Σ Πύραρχο Μπαλκάμο Νικόλαο έγινε μία γενική ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου και ανταποκρίθηκε πλήρως στο υπ. αρίθμ. 3/07/06 έγγραφο αίτημα της Ε.Α.Κ.Π. με το οποίο αιτούμασταν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Ποιο είναι  το σημερινό ύψος των αποθεματικών του ταμείου.

2. Τον ισολογισμό εσόδων - εξόδων από το έτος 1999 και για κάθε έτος μέχρι και το 2005 (μόνο το συνολικό ποσό),   

3. Αντίγραφο της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που βάση αυτής καταβάλλονταν στο ταμείο εισφορές από την παρουσία μας στα γήπεδα καθώς επίσης και την αντίστοιχη με την οποία σταμάτησε η καταβολή τους.

 Η απάντηση που δόθηκε με το υπ. αρίθμ. 411 Φ .516.32 - 11/07/06 έγγραφο είναι:  

1. Το σημερινό ύψος των αποθεματικών του Ταμείου μας (Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) μέχρι και τον μήνα Απρίλιο του έτους 2006 ανέρχεται σε 54.694,161 ευρώ.

2. Οι  ισολογισμοί εσόδων - εξόδων του Ταμείου μας από το έτος 1999 έως και έτος 2005 είναι :

ΕΤΟΣ           ΕΣΟΔΑ                 ΕΞΟΔΑ               ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ        

1999       6.424.607,39     1.765.628,10      4.658.979,29 

2000     7.136.698,66 «     2.796.298,16 «     4.340.400,50  «

2001     7.447.884,57 «     3.730.903,52 «     3.716.981,06  «

2002    9.739.191,37 «     2.555.866,82 «      7.183.324,55  «

2003    9.039.929,33 «     3.668.356,73 «      5.371.572,60  «

2004    9.323.324,23 «    2.818.036,48 «      6.505.287,75  «

2005    9.498.649,85 «    6.394.906,09 «      3.103.743,76  «         

 

Αν και από την πορεία των δεδομένων δεν υπάρχουν σταθερές ενδείξεις, ο υπερδιπλασιασμός των εξόδων του 2005 με την παράλληλη μείωση του πλεονάσματος υποδηλώνει τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και στο εξής για τα αποθεματικά του Ταμείου με τις αυξανόμενες συνταξιοδοτήσεις και την στασιμότητα των προσλήψεων.

3.  Σας αποστέλλουμε τα ζητηθέντα αντίγραφα της σχετικής Νομοθετικής ρύθμισης.

    Η Ε.Α.Κ.Π. κατά την επίσκεψή της στο Ε.Τ.Υ.Π.Σ. πληροφορήθηκε για την απώλεια εσόδων που προέκυψε από την περικοπή που έγινε με τον ν. 2735/99 του 3% που έπαιρνε ως μερίδιο με τον ν. 4500/68 για την παρουσία μας στα γήπεδα από τα έσοδά των ασφαλιστικών ταμείων της ΕΛΑΣ η οποία εισέπραττε 2,5% για κάθε εισιτήριο. Ζητήσαμε την σχετικές διατάξεις προκειμένου να ενημερωθούμε και να γίνουν παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση. Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στην ανακοίνωση της 21/7/06 «Απάντηση του ΕΤΥΠΣ». 

 

   ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Λ.Β.Κ.Α.)

 

Ένα ακόμη στοιχείο που αποκαλύφθηκε στην συνάντηση αυτή είναι το νέο κτύπημα που δέχονται τα ταμεία μας με την εφαρμογή του ν. 3232/2004του ΠΑΣΟΚ.

Με το υπ. αρ. Φ.1/4/οικ. 10061/20033 16/6/06 έγγραφο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Εισφορά υπέρ Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.)» καλούνται τα ταμεία μας:

Βάση του άρθρου 31 παρ. 5 του παραπάνω Νόμου να καταβάλουν 1%ο επί του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη και των ασφαλισμένων από τα αποθεματικά τους για κάθε έτος υπέρ του «Λογαρια-σμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης» (τις σχετικές διατάξεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα, ανακοίνωση της 20/7/06).

Με αποφάσεις λοιπόν του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα επενδύονται τα δικά μας λεφτά σε αμοιβαία κεφάλαια κ.λ.π.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο λογαριασμός αυτός αυτό που θα βελτιώσει σίγουρα για άλλη μία φορά είναι τα κέρδη των κερδοσκοπικών μηχανισμών και όχι την κοινωνική ασφάλιση.

Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι οι αντιασφαλιστικοί Νόμοι που στόχο έχουν τα ασφαλιστικά μας δικαιώ-ματα είναι σε ισχύ και η μία κυβέρνηση παραλαμβάνει από την άλλη και υλοποιεί ότι θεσπίζεται με σκοπό να αντλούνται πόροι από ταμεία  που είναι λεφτά των εργαζομένων για να στηριχθεί  δήθεν το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης.

Έτσι έγινε και με την υποχρεωτική καταβολή της εισφοράς κάθε Δεκέμβριο που μας επέβαλαν για τον ειδικό λογαριασμό αρωγής ορφανών τέκνων αστυνομικού, πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού που συστάθηκε στα πλαίσια του Ιδρύματος «Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας».

 Μόνο η ΕΑΚΠ και το τότε Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Στ. Ελλάδας αντέδρασε από την αρχή στο θέμα αυτό και είχε προβλέψει ότι αυτή η εξέλιξη όσο ασήμαντη και εάν φαίνεται είναι προπομπός αυτών που θα ακολουθήσουν.

Το ίδιο θα συμβεί με τον αναχρονιστικό νόμο περί Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. όπου στο άρθρο 18 παρ. 5 προβλέπει ότι ο εκάστοτε υπουργός Δημόσιας Τάξης θα μπορεί με απόφαση του να συστήσει λογαριασμό αλληλοβοηθείας του Π.Σ που οι πόροι του θα προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές μας.    

Με τα δικά μας λεφτά λοιπόν πάνε να ασκήσουν κοινωνική πολιτική, να μεταφέρουν σιγά - σιγά στην πλάτη μας εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος και να καλύψουν τρύπες που οι ίδιοι άνοιξαν με τις αντεργατικές πολιτικές τους.

Αυτό όμως συνάδελφοι που εξοργίζει περισσότερο είναι η στάση των προεδρείων των συνδικαλιστικών οργάνων μας τόσο της ΠΟΕΥΠΣ όσο και της ΕΑΠΣ που ενώ γνωρίζουν όλες αυτές τις ρυθμίσεις και τις συνέπειες τους δεν ενημερώνουν και δεν αντιδρούν, παρά μόνο με την σιωπή τους άλλα και την συναίνεση τους συγκαλύπτουν το ξεζούμισμα των ταμείων μας και δίνουν το πράσινο φως για να βάζουν οι κυβερνήσεις το χέρι στην τσέπη μας για ότι αυτές κρίνουν σκόπιμο.

Συνάδελφοι, ήρθε ο καιρός να αντιδράσουμε πριν είναι πολύ αργά για όλους μας . Έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι μας σαν εργαζόμενοι αλλά πολύ περισσότερο έχουν όλοι αυτοί που με την ψήφο σας και την ανοχή σας εν λευκώ διαχειρίζονται το μέλλον μας.