Ημερομηνία26-07-2013
ΝΟΜΟΣ 4172/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4046/12 - 4093/12 ΚΑΙ 4127/13

Διαβάστε το νόμο 4173/2013: www.old.eakp.gr/pdf/nomos.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων