Ημερομηνία25-03-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση