Ημερομηνία03-06-2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

   Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η    Κ Ι Ν Η Σ Η   Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                  Ε.Α.Κ.Π. 
  Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
 
                                     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
                                                                  &
                       ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟ  8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
 
                                    
                        8o   Συνέδριο 2006  - 10Ο   Συνέδριο 2008  -      Διαφορά -      Μεταβολή επί της %    
Αντιπρόσωποι                          182                               163                     - 19                    - 10,43%   
 
Ψήφισαν                                    182                               162                                           
                                        
Άκυρα – Λευκά                              1                                 0                                              
                      
 
 Ε. A. Κ.Π                                                                                                                          
Ψήφοι                                          13                                18 ( 19 )*              + 5 ( 6 )*           + 46,15 %       
 
Ποσοστό                                      7,14%                        11,72 %               + 4,58%
                                                                            
                 
Έδρες                                           1                                  2                         + 1                       + 50%
.
 .
.
Δ.Α.Κ.Υ.Π .Σ                             
Ψήφοι                                        109                              105 (104)*              - 4 ( 5)*                - 4,58 %
 
Ποσοστό                                     59,89 %                      64,19%               + 4,30%     
                                                                
Έδρες                                         12                                 13                        + 1                        + 8,33%
 .
 
.
Π .Α .Σ .Κ. Π.                        
Ψήφοι                                        59                                  39                         - 20                       - 33,90%   
 
Ποσοστό                                  32,41%                         24,07 %               - 8,34%     
 
Έδρες                                          6                                   4                          - 2                       - 33,33%
                              
.        
                    
* Η Ε.Α.Κ.Π. στις εκλογές στην Ε.Υ.Π.Σ. των Νομών Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης είχε εκλέξει έναν αντιπρόσωπο. Με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής η έδρα παρανόμως της αφαιρέθηκε και δόθηκε στο έτερο ψηφοδέλτιο. Για την έδρα αυτή έγινε προσφυγή στην δικαιοσύνη από την ΕΑΚΠ αλλά δεν κατέστη δυνατόν να βγει απόφαση πριν το Συνέδριο εξ΄ αιτίας των πιέσεων και μεθοδεύσεων που έγιναν. 
 
 
 
                            ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 
                                        ΑΘΗΝΑ 4  ΙΟΥΝΙΟΥ  2008     


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις