Ημερομηνία28-06-2007
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η    Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                     Ε.Α.Κ.Π. 
   Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                    .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ   27 Ιουνίου 2007                                 Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                                               Κόη Ανδρέα.
 
                                                                           Κοιν/ση : 1ον Κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης
                                                                                                   Βύρων Πολύδωρα .   
                                                                                            2ον Κο Υπαρχηγό Πυρ/κου Σώματος .
                                                                                            3ον Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
                                                                                            4ον Εκτελεστική Επιτροπή Α.Δ.Ε.Δ.Υ                                                                                                                 
                                                                                            5ον  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.
 
 ΘΕΜΑ : «Επέμβαση σε συμβάντα και διεξαγωγή περιπολιών υπό συνθήκες καύσωνα ».  
 
 Κύριε Αρχηγέ
   Το πυροσβεστικό σώμα και οι εργαζόμενοι σ΄ αυτό αυτές τις μέρες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που δημιουργεί η επέλαση του καύσωνα.
   Για τους εργαζόμενους όμως η κατάσταση γίνεται ακόμη ποιο δύσκολή εξ αιτίας των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό και του κατάλληλου για τις συνθήκες αυτές εξοπλισμού.
   Οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων παρατηρήθηκαν φαινόμενα καθυστέρησης στις αλλαγές προσωπικού που είχαν επέμβει κυρίως σε αγροτο δασικά συμβάντα και είναι αυτονόητο τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων όταν καλούνται να παραμένουν για αρκετά μεγάλο διάστημα στα μέτωπα της φωτιάς εκτεθειμένοι σε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες . Άλλωστε τα περιστατικά πού σημειώθηκαν μιλάνε από μόνα τους . 
   Η καταπόνηση όμως των εργαζόμενων μονίμων και συμβασιούχων δεν υφίσταται μόνο κατά την διάρκεια επέμβασης στα συμβάντα αλλά και κατά την διεξαγωγή υπηρεσίας στα περιπολικά .
 Μπορεί μεν Αρχηγέ να επιβάλει ο αντιπυρικός σχεδιασμός για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών συμβάντων την εκπομπή περιπολικών αλλά κάτω από ποιες συνθήκες όμως ;
  •       Με υπαλλήλους εκτεθειμένους στον καύσωνα χωρίς καμία ιδιαίτερη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες ;
  •       Με τα πεπαλαιωμένα οχήματα τύπου Stayer & Unimog χωρίς κλιματιστικά και με άθλιους εσωτερικούς χώρους;
   Κάτω από τέτοιες συνθήκες μόνο προστασία δεν προσφέρουν τα οχήματα αυτά, αλλά λειτουργούν ως θερμοσυσσωρευτές που διοχετεύουν την θερμοκρασία τους στα πληρώματα .
Κύριε Αρχηγέ
 Mε δεδομένο ότι πρωτεύων μέλημα σας πρέπει να είναι η εξασφάλιση πρώτα απ΄ όλα των ασφαλών και υγιεινών κανόνων εργασίας στους εργαζόμενους σας ζητάμε :
 1ον Να μεριμνήσετε με σχετικές οδηγίες ώστε να γίνεται σωστή αξιολόγηση στην χρήση του προσωπικού προκειμένου να υπάρχουν οι απαραίτητες εφεδρείες για την έγκαιρη εναλλαγή των δυνάμεων που εμπλέκονται στα συμβάντα και να χορηγείτε άμεσα η απαραίτητη διοικητική μέριμνα .
2ον Να αναθεωρείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις ο αντιπυρικός σχεδιασμός ως προς την θέση στάθμευσης των περιπολικών αφού αρκετά από αυτά είναι τελείως εκτεθειμένα στις υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιακή ακτινοβολία χωρίς καμία προστασία (π.χ. Π.Κ. Μαντουδίου στην θέση Άγιος Ευστάθιος Στροφυλίας ) και ως προς τον τύπο των οχημάτων .
3ον  Να γίνει σταδιακή αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων οχημάτων πέραν της 15ετίας τα οποία πλέον είναι το 62% των οχημάτων του Π.Σ., με οχήματα σύγχρονων προδιαγραφών εξοπλισμένα και με κλιματισμό και μεριμνήσετε άμεσα για την τοποθέτηση κλιματισμού σε κάθε υπάρχον πυροσβεστικό όχημα .
 
                                      Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
                                                Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 
                                                              Μιχαήλ Μιχαήλ 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις