Ημερομηνία21-11-2014
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Διαβάστε την καταγγελία της Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/dokpyr.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις