Ημερομηνία07-02-2015
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΑΠΣ-ΠΟΕΥΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε την επιστολή της Π.Ε.Α.Π.Σ.: www.peaps.gr/Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων